העברת קרנות ההשתלמות וקופות הגמל המנוהלות על ידי פסגות גמל ופנסיה לניהול של אלטשולר שחם גמל ופנסיה

עמיתים יקרים,

בהמשך להודעה מיום שמונה באוגוסט 2021,ובהמשך להשלמת רכישתה של פסגות בית השקעות בע"מ (חברה המחזיקה בבעלות מלאה בפסגות גמל ופנסיה בע"מ, להלן: "פסגות") על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, החל מתאריך 30 בספטמבר 2021, קרנות השתלמות וקופות הגמל* המנוהלות על ידי פסגות, עברו לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ( להלן: "אלטשולר שחם"). לצד העברת הניהול מוזגנה חלק מהקופות עם ולתוך קופות גמל המנוהלות על ידי אלטשולר שחם, הכול כמפורט בקבצים המצורפים מטה.

חשוב לנו להדגיש כי בעת ביצוע הליך העברת הניהול והמיזוג זכויותיכם ו/או רציפותן יוותרו ללא שינוי. כמו כן, יישמרו זכויותכם הקיימים והמועברים, לרבות דמי הניהול שניתנו לכם, ולמשך התקופה אליה התחייבה פסגות, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

לידיעתכם, זכותכם להעביר, בכל עת, את כספכם, כולו או חלקו, בקופות הגמל המפורטות לעיל, לכל קופת גמל אחרת לפי בחירתכם. כמו כן, זכותכם להעביר, בכל עת, את כספכם, כולו או חלקו, מכל מסלול השקעה לכל מסלול השקעה אחר באותה קופה לפי בחירתכם.

לאחר ביצוע העברת הניהול והמיזוג, תהא אלטשולר שחם רשאית לשנות את תקנוני קופות הגמל ואת זכויותיכם, הכול בכפוף להוראות הדין. עם השלמת העברת הניהול והמיזוג, יפורסמו תקנונים מעודכנים לקופות הגמל. 

תקופת המעבר

לתשומת ליבכם, החל מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ליום 17 באוקטובר 2021 כולל, מתבצעת הסבת הקופות מפסגות לאלטשולר שחם. בתקופה זו באפשרותכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות במספר 6707*, להיכנס לאזור האישי באתר האינטרנט של פסגות ולבצע פעולות באמצעות טפסים של פסגות. פעולות שתבקשו לבצע בתקופה זו יבוצעו לאחריה ובכפוף להוראות הדין.

החל מיום 18 באוקטובר 2021 ניתן יהיה לצפות בנתוניכם ולבצע פעולות באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם. החל ממועד זה, שרות יינתן במוקד שירות הלקוחות של אלטשולר שחם במספר 5054*

אנו עושים את מירב המאמצים להשלמת הליך ההסבה בהקדם, ומודים לכם על ההבנה והסבלנות.

לנוחיותכם, הפרטים שלנו: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ח.פ. 513173393

כתובת דוא"ל לפניות: sherut@altshul.co.il, טלפון: 5054*,

פקס: 073-2462700 / כתובת אתר האינטרנט: www.as-invest.co.il

לצפייה בקובץ מיזוג קופות ומסלולים בקופת הגמל, מ.ה. 1092 בין פסגות לאלטשולר שחם>>

 

לצפייה ב"עץ" פירוט המסלולים בקופת הגמל "אלטשולר שחם גמל", מ.ה. 1092 לאחר השלמת המיזוגים וקופת גמל "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר", מ.ה. 1303 לאחר השלמת העברת הניהול >>

 

לצפייה בקובץ מיזוג קופות ומסלולים בקרן ההשתלמות בין פסגות לאלטשולר שחם>>

 

לצפייה ב"עץ" פירוט המסלולים בקרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות" מ.ה. 1093 לאחר השלמת המיזוגים >>

 

לצפייה ב"עץ" פירוט המסלולים בקופות מעסיקים/ קיבוצים לאחר השלמת העברת הניהול >>


*פירוט קופות הגמל אשר עוברות לניהול לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ: (1) קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים (2) גמל לעמיתי חבר (3) קמה (4) גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (5) מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה.

שאלות ותשובות