העברת קרנות ההשתלמות וקופות הגמל המנוהלות על ידי פסגות גמל ופנסיה לניהול של אלטשולר שחם גמל ופנסיה

עמיתים יקרים,

בהמשך להודעה מיום שמונה באוגוסט 2021,ובהמשך להשלמת רכישתה של פסגות בית השקעות בע"מ (חברה המחזיקה בבעלות מלאה בפסגות גמל ופנסיה בע"מ, להלן: "פסגות") על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, החל מתאריך 30 בספטמבר 2021, קרנות השתלמות וקופות הגמל* המנוהלות על ידי פסגות, עברו לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ( להלן: "אלטשולר שחם"). לצד העברת הניהול מוזגנה חלק מהקופות עם ולתוך קופות גמל המנוהלות על ידי אלטשולר שחם, הכול כמפורט בקבצים המצורפים מטה.

חשוב לנו להדגיש כי בעת ביצוע הליך העברת הניהול והמיזוג זכויותיכם ו/או רציפותן יוותרו ללא שינוי. כמו כן, יישמרו זכויותכם הקיימים והמועברים, לרבות דמי הניהול שניתנו לכם, ולמשך התקופה אליה התחייבה פסגות, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

לידיעתכם, זכותכם להעביר, בכל עת, את כספכם, כולו או חלקו, בקופות הגמל המפורטות לעיל, לכל קופת גמל אחרת לפי בחירתכם. כמו כן, זכותכם להעביר, בכל עת, את כספכם, כולו או חלקו, מכל מסלול השקעה לכל מסלול השקעה אחר באותה קופה לפי בחירתכם.

לאחר ביצוע העברת הניהול והמיזוג, תהא אלטשולר שחם רשאית לשנות את תקנוני קופות הגמל ואת זכויותיכם, הכול בכפוף להוראות הדין. עם השלמת העברת הניהול והמיזוג, יפורסמו תקנונים מעודכנים לקופות הגמל. 

תקופת המעבר

לתשומת ליבכם, החל מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ליום 17 באוקטובר 2021 כולל, מתבצעת הסבת הקופות מפסגות לאלטשולר שחם. בתקופה זו באפשרותכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות במספר 6707*, להיכנס לאזור האישי באתר האינטרנט של פסגות ולבצע פעולות באמצעות טפסים של פסגות. פעולות שתבקשו לבצע בתקופה זו יבוצעו לאחריה ובכפוף להוראות הדין.

החל מיום 18 באוקטובר 2021 ניתן יהיה לצפות בנתוניכם ולבצע פעולות באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם. החל ממועד זה, שרות יינתן במוקד שירות הלקוחות של אלטשולר שחם במספר 5054*

אנו עושים את מירב המאמצים להשלמת הליך ההסבה בהקדם, ומודים לכם על ההבנה והסבלנות.

לנוחיותכם, הפרטים שלנו: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ח.פ. 513173393

כתובת דוא"ל לפניות: sherut@altshul.co.il, טלפון: 5054*,

פקס: 073-2462700 / כתובת אתר האינטרנט: www.as-invest.co.il

לצפייה בקובץ מיזוג קופות ומסלולים בקופת הגמל, מ.ה. 1092 בין פסגות לאלטשולר שחם>>

 

לצפייה ב"עץ" פירוט המסלולים בקופת הגמל "אלטשולר שחם גמל", מ.ה. 1092 לאחר השלמת המיזוגים וקופת גמל "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר", מ.ה. 1303 לאחר השלמת העברת הניהול >>

 

לצפייה בקובץ מיזוג קופות ומסלולים בקרן ההשתלמות בין פסגות לאלטשולר שחם>>

 

לצפייה ב"עץ" פירוט המסלולים בקרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות" מ.ה. 1093 לאחר השלמת המיזוגים >>

 

לצפייה ב"עץ" פירוט המסלולים בקופות מעסיקים/ קיבוצים וקופת גמל מרכזית לפיצויים אחר השלמת העברת הניהול >>


*פירוט קופות הגמל אשר עוברות לניהול לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ: (1) קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים (2) גמל לעמיתי חבר (3) קמה (4) גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (5) מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה.

שאלות ותשובות

 • ב-30 בספטמבר 2021 בוצעה העברת הניהול והמיזוג, במסגרתם (1) קרן ההשתלמות (2) קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים (3) גמל לעמיתי חבר (4) קמה (5) גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (6) מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה, שנוהלו עד כה בפסגות עברו לניהולה של אלטשולר שחם.

 • תהליך המיזוג לא יפגע בזכויותך ו/או ברציפותן והן יוותרו ללא שינוי.

 • לא. לא ייגבו ממך עמלות או תשלומים על העברת קופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות לניהולה של אלטשולר שחם. בנוסף, תהליך העברת הניהול והמיזוג כמובן לא ייחשב כאירוע מס.

 • ב-30 בספטמבר 2021, קופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות שלך או קופות קמה, מרפא ומרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, שנוהלו עד כה בפסגות עברו לניהולה של אלטשולר שחם. לא נדרש ממך דבר - המעבר התבצע באופן אוטומטי, תוך שמירה על התנאים והזכויות שלך בכפוף להוראות הדין. גם הוראות קבע (אם קיימות) עברו באופן אוטומטי. כמו כן, החברה תעדכן את המעסיק שלך על השינוי.

 • מסלולי ההשקעה בקופת הגמל פסגות גדיש ובקרן השתלמות שיא בפסגות מוזגו לתוך מסלולי ההשקעה המנוהלים באלטשולר שחם. כל מסלול מוזג למסלול בעל מדיניות ההשקעה הדומה לו ביותר. השינוי במסלולי ההשקעה בהם מנוהלים כספייך ואשר מוזגו, מפורט במכתב שנשלח אליך. בנוסף, ניתן לצפות בהבדלים המהותיים במדיניות ההשקעה של כלל מסלולי ההשקעה כבר עכשיו בקבצים המצורפים בעמוד זה. בנוסף, עם השלמת המיזוג, מספר החשבון ושם מסלול ההשקעה צפויים להשתנות - עדכון על כך יופיע במכתב שנשלח אליך. באפשרותך גם להתעדכן על השינויים באזור האישי של אלטשולר שחם, שם יתווסף לנוחיותך מספר החשבון הישן מפסגות לצד מספר החשבון החדש באלטשולר שחם וכן שמות המסלולים החדשים. לידיעתך, מסלול "פסגות גדיש פאסיבי – מדדי מניות", מס' 989 ומסלול "פסגות גדיש הלכה", מס' 2017, בקופת פסגות גדיש מס' 106, ועברו לניהולה של אלטשולר כפי שהם למעט שינוי שמם. כך גם קופות: (1) גמל לעמיתי חבר (2) קמה (3) גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (4) מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה, שנוהלו עד כה בפסגות עברו לניהולה של אלטשולר שחם כפי שהן.

 • החל מה-18 באוקטובר 2021 ניתן יהיה להתעדכן בנתוני הקופות באזור האישי באתר אלטשולר שחם. כך ניתן יהיה לראות שהחשבונות עברו בהצלחה.

 • לא. אלטשולר שחם תפנה למעסיקך ותעדכן אותו בשינוי.

 • עד ה- 17באוקטובר 2021, ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות בפסגות בטלפון 6707*. החל מה-18 באוקטובר 2021, יש ליצור קשר טלפוני בחיוג ישיר למוקד השירות של אלטשולר שחם בכל נושא בטלפון 5054* ובמייל sherut@altshul.co.il.

 • עד ה-30 בספטמבר 2021 דיוורים יישלחו על ידי חברת פסגות. החל מה-01 באוקטובר 2021 דיוורים בנוגע לקופות שהועברו לניהולה של אלטשולר שחם יישלחו באמצעותה.

 • מידע על קופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות שלך זמין באזור האישי באתר פסגות עד ליום -17 באוקטובר 2021. התנועות שיוצגו יהיו נכונות ליום 30 בספטמבר 2021. החל מיום -18 באוקטובר 2021, המידע יהיה זמין באזור האישי באתר אלטשולר שחם.

 • שינוי מסלול השקעה בקופות הגמל ו/או בקרנות ההשתלמות אפשרי בכל זמן, *בכפוף להוראות הדין. בנוסף, עד ליום -17 באוקטובר 2021, בקשה להעברת מסלול ניתן להעביר באמצעות האזור האישי באתר פסגות או באמצעות נציגי שירות הלקוחות של פסגות בטלפון 6707*, כפי שהיה עד היום. בקשות שיתקבלו במועדים אלו יטופלו על ידי אלטשולר שחם עם סיום הליך העברת הניהול והמיזוג (החל מה-18 באוקטובר 2021). חשוב לציין כי הבקשות יטופלו על בסיס על בסיס יום העסקים** בו הועברה הבקשה לחברה, כך שלא תיגרם פגיעה כתוצאה מהעיכוב בביצוע. החל מיום-18 באוקטובר 2021 בקשה להעברה בין מסלולי השקעה ניתן להגיש דרך האזור האישי באתר אלטשולר שחם. *העברת כספים בין מסלולי השקעה תבוצע בהתאם להוראות ולמועדים הקבועים בהוראות הדין. **יום עסקים כהגדרתו בשה. 2014-15569 "עמדת ממונה: יום עסקים" מיום 12.8.2014.

 • התקנונים המלאים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מופיעים באתרי החברות המנהלות.

 • עד ליום 17 באוקטובר 2021, יש להמשיך לעשות שימוש בטפסים של פסגות המופיעים באתר פסגות או באזור האישי "פסגות שלי" לצורך ביצוע פעולות בקופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות שלך. בקשות שיתקבלו במועדים אלו יטופלו על ידי אלטשולר שחם עם סיום הסבת הקופות (החל מה-18 באוקטובר 2021). חשוב לציין כי הבקשות יבוצעו על בסיס יום העסקים** בו הועברה הבקשה לחברה, כך שלא תיגרם פגיעה כתוצאה מהעיכוב בביצוע. החל מיום -18 באוקטובר 2021, יש להגיש בקשות באמצעות הטפסים של אלטשולר שחם. **יום עסקים כהגדרתו בשה. 2014-15569 "עמדת ממונה: יום עסקים" מיום 12.8.2014.

 • שירות הלקוחות של אלטשולר שחם זמין במגוון ערוצים: טלפון: 5054* , פקס: 073-2462700, מייל: sherut@altshul.co.il וכאן באתר החברה.

 • עד ה-30 בספטמבר 2021, קבלת קהל תתקיים במשרדי פסגות ברחוב אחד העם 14, תל אביב, קומה 3. החל מה-01 באוקטובר 2021, קבלת קהל תתקיים במשרדי אלטשולר שחם בתיאום מראש דרך מוקד שירות הלקוחות, ברחוב הברזל 21, רמת החייל, תל אביב.

 • אם נכנסת בעבר לאזור האישי באתר פסגות, יתאפשר לך להיכנס לאזור האישי באתר אלטשולר שחם החל מה-18 באוקטובר 2021. אם נתקלת בקושי בכניסה לאזור האישי, באפשרותך ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון *5054.

 • החל מקבלת אישור הרכישה, ניהול ההשקעות במוצרים ובקופות עבר לאלטשולר שחם ומבוצע על ידי צוות מקצועי של מנהלי השקעות ואנליסטים. בית ההשקעות אלטשולר שחם הנו בית השקעות ותיק הפועל בשוק ההון כבר למעלה מ- 30 שנים, עם ניסיון עשיר, מוניטין רב וניהול השקעות מקצועי המוכיח עצמו לאורך שנים*. ניתן לצפות בנתוני מדיניות ההשקעה, נתוני התשואה ופרטים נוספים באתר אלטשולר שחם. *אין באמור משום התחייבות של החברה להשגת תשואות.

 • כן. הסוכן ימשיך ללוות אותך גם לאחר המיזוג.

 • תנאי ההלוואה שלך יישארו ללא שינוי. כמו כן, הוראת הקבע לצורך תשלום הלוואה תועבר באופן אוטומטי לאלטשולר שחם.

 • כן, עם השלמת המיזוג, הוראת הקבע המעודכנת בקופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות שלך בפסגות תעבור באופן אוטומטי לאלטשולר שחם. לתשומת ליבך כי גביית הוראת הקבע של חודש אוקטובר 2021 תתבצע בתאריך 21 באוקטובר 2021 בשל תקופת הסבת הקופות.

 • עד ה-30 בספטמבר 2021 כספי הניוד יגיעו מהחברה המעבירה לחברת פסגות. החל מה-01 באוקטובר 2021, הכספים ינוידו ישירות לחברת אלטשולר שחם.

 • לא. דמי הניהול יישארו ללא שינוי לתקופה אליה התחייבה פסגות, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין. עם זאת, חשוב להדגיש כי החברה רשאית לבצע שינוי בדמי הניהול בתום תקופת ההטבה בדמי הניהול שניתנה לך. במקרה כזה אנו נעדכן אותך בהתאם להוראות הדין.