פרטיות ואבטחת מידע

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

 

באלטשולר שחם מתייחסים לשמירת פרטיות הלקוחות כערך עליון ומבינים כי הפרטיות חשובה ללקוחות המבקרים באתר זה. מסמך זה מתאר את מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות בה אנו נוהגים.

 

מידע סטטיסטי והשימוש בו


באתר האינטרנט של אלטשולר שחם נאסף  מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי על המבקרים באתר מיועד לצרכי עיבוד סטטיסטי ושיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. המידע האמור נאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של הלקוח.  

  

הגנה וסודיות על מידע אישי

 

על אף האמור לעיל, העולם המודרני והטכנולוגיה המתפתחת באופן מהיר מציבים, מעבר ליתרונות הגלומים בהתפתחות זו, גם לא מעט סכנות וסיכונים, בדגש על פרטיותו של האזרח והגנה על שלמות המידע אודותיו. אלטשולר שחם משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה, וזאת, בין היתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובאמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
בכל הקשור למידע אישי המצוי באתר האינטרנט, אבטחת המידע נועדה, בין היתר, לאמת את זיהוי הלקוח המבקש לגשת לנתוניו האישיים וכן להצפין את נתוני הלקוח המוצגים באתר והמועברים אליו, וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. לאור זאת, לפני קבלת שירותים הכרוכים בשימוש במידע אישי, יתבקש הלקוח לציין פרטי זיהוי אישיים, ולעבור הליך זיהוי ואימות כתנאי לקבלת השירות.
ההתקשרות בין תוכנת דפדפן האינטרנט של הלקוח ובין השרת של אלטשולר שחם מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת תוך שימוש בשיטות הצפנה התואמות את הסטנדרטים והתקנים הנהוגים בארץ ובעולם באתרי האינטרנט, ואשר מטרתם למנוע חשיפת המידע האישי, המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות הלקוח.
באלטשולר שחם מתעדכנים באופן שוטף בהתפתחויות בעולם טכנולוגיות המידע ואבטחת המידע, מתוך מגמה לספק ללקוחות את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני שימוש שלא כדין במידע. עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: מתקפות סייבר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, יישומי תוכנה, חשיפה ו/או גילוי מידע מתוך מאגרי מידע לצד ג', התחזות, טעויות, תקלות, השבתה, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך ויוצב'. אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי המניות ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למשתמש בגין ו/או בקשר עם השימוש באתר.

 

שימוש באמצעי זיהוי וגישה לאתר

 

אופן ההזדהות של המשתמש באתר ו/או אמצעי האבטחה שיימסרו למשתמש לצורך כניסה לאתר ולקבלת המידע הינם אישיים וסודיים והמשתמש מתחייב לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם לידיעתו או לשימושו של צד שלישי כלשהו.

 

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

 

לקוחות של ארגונים פיננסיים הינם יעד לתרמיות וניסיונות הונאה של גורמים זדוניים המנסים לאסוף פרטים רגישים לצורך גישה לא מורשית לחשבונות שלהם או לצורך גניבת מידע רגיש כגון מספרי כרטיסי אשראי.

לדוגמא איסוף של פרטים רגישים, בין השאר, על ידי שליחת דואר אלקטרוני למספר גדול של אנשים, בתקווה שכמה מהם באמת לקוחות של אותו ארגון, העשויים לספק את הפרטים. לרוב תצורת הודעת דוא"ל תהיה דומה להודעה לגיטימית המגיעה מהארגון משום שהן כוללות לוגו של הארגון, ניסוח משפטים מעוררי אמון, ניסוח משפטים הקוראים בדחיפות להחלפת סיסמה או הזנת מידע רגיש אחר וכדומה.

 

להלן שורה של כללים והמלצות שיסייעו לך לשמור ולהגן על הפרטים המשמשים אותך בגלישה באתר אלטשולר שחם:

 

כיצד תזהו שאתם גולשים באזור המאובטח באתר אלטשולר שחם:

 

  1. חברת אלטשולר לא פונה באופן יזום ללקוחותיה באמצעות הדוא"ל לצורך עדכון פרטים או נתונים אישיים [מלבד פניה יזומה ללקוחות מנותקי קשר לצורך איתור].
  2. הכתובת המופיעה בדף הכניסה לחשבון האישי באתר אלטשולר שחם, מורכבת מהאותיות https (עם "s" בסוף), המעידה על תקשורת מוצפנת, (ולא http)
  3. לחצו על סמל המנעול המופיע במסכים הדורשים את הזדהות הלקוחות. המנעול מופיע בסרגל בחלק התחתון של הדפדפן (אשר מופיע בחלק העליון).
  4. לחיצה כפולה על המנעול, תציג תעודה דיגיטלית המאשרת שמדובר באתר של אלטשולר שחם. יש לוודא שהתעודה הונפקה עבור אלטשולר שחם ושהיא עדיין בתוקף.

 

שימוש בסיסמה

 

  1. אופן ההזדהות של המשתמש באתר הינו אישי וחסוי.
  2. יש להימנע מהצגת הסיסמה באופן גלוי.
  3. אין למסור את הסיסמה לאנשים אחרים, בין אם תוך כדי שיחה ובין אם דרך האינטרנט, גם אם הגורם מזדהה כנציג אלטשולר שחם.
  4. אין לשמור את הסיסמה בקובץ על גבי המחשב כדי למנוע את גניבת הקובץ על ידי גורם זדוני.

 

 

המלצות לגלישה טובה יותר מחוץ לבית

 

1. להימנע מגלישה לאתר אלטשולר שחם ממחשב ציבורי כגון אינטרנט-קפה, בתי מלון, נקודות אלחוטיות במקומות ציבוריים ומחשבים משותפים אחרים.

2.  יש להקליד את כתובת אתר אלטשולר שחם ולהימנע מכניסה לאתר ע"י לחיצה על קישורים (לינקים) או דרך הודעות דואר אלקטרוני העלולות להוות מקור לתרמיות נפוצות הנקראות פישינג - (Phishing).

3.  אין לשלוח פרטים רגישים (כגון: כגון סיסמה, מספר פוליסה), בדוא"ל או באתרי אינטרנט, לרבות למישהו שהציג עצמו כנציג אלטשולר שחם.

 

המלצות לגלישה טובה יותר מתוך הבית

 

1. לוודא התקנה של תוכנת אנטי וירוס במחשב ו / או במכשיר הנייד , המתעדכנת באופן קבוע על האיומים החדשים.

2. שימוש בתוכנות נוספות, כגון – FireWall ,Anti Spyware, המונעות כניסה ופעולה של תוכנות "רוגלה" שונות, העלולות לאסוף מידע על המחשב ממנו מתבצעת גישה לאתר.

3. שמירת הקבצים במחשב בתיקייה נפרדת , המוגנת באמצעות תוכנת הצפנה או לחלופין קביעת סיסמא המגינה על כל קובץ מפני פתיחה ע"י מי שאינו מורשה.

 

פנייה לאלטשולר שחם

 

ככל שקיימים פרטים או נתונים שגויים אודותיך באתר, ו/או ידוע לך על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם ו/או אם הנך מעוניין להסיר את שמך מרשימות התפוצה של החברה, הנך מוזמן ליצור עימנו קשר ב- 5054*.

במידה ומתעורר חשד כי בוצעה פעולה בלתי חוקית או ניסיון כלשהו לבצע פעולה כלשהיא, העלולה להוות פגיעה בפרטיות או במנגנון ההזדהות כפי שתואר לעיל נודה על עדכוננו בדבר.

 

כללי

 

אלטשולר שחם שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה. 

 

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.

תפריט משנה