קוד אתי


באלטשולר שחם מאמינים כי תרבות ערכית היא לא רק מטרה לשאוף אליה – היא דרך חיים. החברה רואה חשיבות עליונה בהתנהגות ערכית של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה ומכאן כל אחד מעובדי אלטשולר שחם מחויב לשמור על אמות מידה, יושרה מקצועית, אחריות חברתית ושקיפות. 

מתוקף תחושת השליחות והאחריות שאנו חשים כלפי החברה ניסחה הנהלת אלטשולר שחם קוד אתי, המבוסס על חזון החברה, שמשמש כמגדלור המאיר לעובדים ולמנהלים את הדרך בכל צעד וצעד במילוי תפקידם.

הקוד האתי מתאר ערכים המנחים את עובדי ומנהלי אלטשולר שחם במילוי תפקידם . אנו מאמינים כי עקרונות אלו מבססים יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה וכל הבאים עמה בקשר.

v      לקריאת הקוד האתי לחץ כאן

v      לקריאת הקוד האתי בקובץ טקסט

close