אחריות חברתית

באלטשולר שחם רואים במעורבות חברתית חלק בלתי נפרד מה - DNA של החברה ומערכי היסוד המנחים אותה. על פי תפיסת עולמם של בעלי החברה, על הגופים העסקיים במדינת ישראל לגלות אחריות מוסרית לא רק כלפי אופן התנהלותם העסקית, כי אם גם כלפי המצב החברתי בישראל והקהילה בקרבה הם פועלים.

המעורבות החברתית באלטשולר שחם מתקיימת בשני רבדים:
1. סיוע לגופי המגזר השלישי באמצעות תרומות כספיות, ציוד ושיתופי פעולה, 
   בדגש על שלושה נושאים עיקריים: ילדים, חינוך וספורט.
2. תכנית מעורבות חברתית ארגונית, במסגרתה פעילים עובדי החברה במגוון תחומים.

גישה חברתית זו באה לידי ביטוי גם בחזון החברה, המנחה ומתווה את התנהלותה:

                                  אנו מחויבים
          לאחריות חברתית, חינוכית וסביבתית בשיתוף עובדינו,
          על מנת ליצור לכולנו הווה טוב ולילדינו עתיד טוב יותר,
          באמצעות מגוון פעילויות חינוכיות,
          בתחומים בהם נוכל לסייע בקרב אוכלוסיות חלשות.


במערך המעורבות החברתית של אלטשולר שחם, מתקיימים, ככל הניתן, חמשת העקרונות הבאים:

רלוונטיות – לתחום עיסוקה של החברה, כמו למשל חינוך פיננסי
מיקוד – סיוע בעיקר בנושאי חינוך וילדים
המשכיות – רצף עשייה והתמדה בפעילות
מקצועיות – עשייה באחריות ורצינות ההולמות את החברה
מעורבות – שיתוף ההנהלה והעובדים


ליצירת קשר בנושא מעורבות חברתית ניתן לפנות לגב' שימרית גל, 
מנהלת תקשורת שיווקית ואחריות חברתית, shimritg@altshul.co.il
 
תקציב התרומות השנתי מאושר שנה מראש ע"י ועדת היגוי מיוחדת.

close