קופות גמל

בבואנו לחסוך כספים לטווח בינוני או לטווח ארוך, קופות הגמל של אלטשולר שחם מהוות פתרון מצוין המאפשר לעמיתים ליהנות מניהול השקעות מקצועי הנגזר מניסיון של מעל 25 שנה בניהול השקעות וכן מהטבות מס.


אנו מציעים לציבור השכירים, העצמאיים והמעסיקים מגוון רחב של קופות. החברה מפעילה שלושה סוגים של קופות גמל: קופות גמל/או פיצויים לשכירים ותגמולים לעצמאיים, קרנות השתלמות, וקופות מרכזיות לפיצויים.


ניתן לחלק את כספי החיסכון בין מסלולי השקעה שונים כדי לגוון את ההשקעה ולאפשר התאמה להעדפת העמיתים.
כמו כן, בקופת הגמל ניתן לבחור במודל השקעות תלוי גיל בו מדיניות ההשקעה במסלולים השונים מותאמת לגילאי העמיתים בכל מסלול.

אנו מאמינים כי בניהול השקעות נדרשת גישה שקולה ואחראית לצד יצירתיות המאפשרת לחוסכים להפיק מקופת הגמל את המירב.


יש לציין, כי בהתאם לאמור בחוק, לציבור העמיתים יש חופש בחירה מוחלט בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות, בהן יופקדו כספיו. זו אינה החלטה שתלויה במעסיק. שינוי זה מחייב את ציבור השכירים להפעיל שיקול דעת בבואו לבחור את הגוף שינהל את כספי החיסכון שלו.


                                                                                       

מהם היתרונות של קופת גמל?

 

יתרונן המרכזי של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הוא הטבות מס, שעשויות להסתכם על פני זמן, בהתאם לסכום ההפקדה, בעשרות ומאות אלפי שקלים. הפעולות בקופות הגמל נהנות מהטבות מס בכמה מישורים: הטבות על הפקדות שוטפות לחשבון, הטבות בעת משיכת כספים מהקופה, הטבות על פעולות בניירות ערך בהם משקיעה הקופה, הטבות על רווחים מפעולות אלה ופטור ממס בעת העברת כספים בין קופות גמל שונות מאותו סוג (למשל, בין קופות שונות לתגמולים או להשתלמות).


הניהול המקצועי והניסיון הרב שהצטבר בקבוצת אלטשולר שחם מעניק לחוסכים שקט נפשי. מאחר ומדובר במכשיר חסכון לטווח הארוך יש לתת משקל מיוחד לרמת הניהול של הקופה. זכרו: הבדל קטן בתשואה השנתית עשוי להביא לתוספת של עשרות אלפי שקלים בגיל הפרישה או במועד המשיכה.

 

 

 

 

 

  

 

לרשימת קופות הגמל של אלטשולר שחם

לחץ לקבלת פרטים אודות חשבונות שאותרו באמצעות ממשק אינטרנטי ואודות אופן משיכת כספי נפטרים 

 

 

לחץ לקבלת פרטים אודות חוזר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת 

אמנת שירות

 

 

close

האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.
אין לראות באמור התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.