טפסים - קופות גמל וקרנות השתלמות

טפסים דיגיטליים:
ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו. תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.


     
     
     

   

ההצטרפות לקופות הגמל של אלטשולר שחם פשוטה ויכולה להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
באמצעות הדואר : בחרו בטופס הרצוי לכם מתוך הטפסים המצויים בעמוד זה, מלאו את כל פרטיכם האישיים וחתמו במקומות הרלוונטים. אנא הקפידו למלא את פרטיכם המלאים כולל פרטי מוטבים ופרטי קופה / קרן נעברת במידה ויש. לאחר שמילאתם את הטפסים כראוי צרפו אליהם צילום של שתי תעודות מזהות (תעודת זהות - חובה ותעודה נוספת: רשיון נהיגה או דרכון ישראלי) ושלחו לכתובתנו המופיעה באתר בצירוף צילום תדפיס של הקופה / הקרן הנעברת. נציגינו יצרו איתכם קשר בהמשך.
באמצעות הטלפון: פנו לנציגינו בטלפון: 5054*.
באמצעות סניף הבנק: פנו לייעוץ פנסיוני בסניף הבנק הקרוב לביתכם.

  

לטפסי  קופת גמל להשקעה - לחצו כאן
לטפסי  הפנסיה - לחצו כאן

הטפסים בפורמט PDF הדורש הורדת תוכנת אקרובט רידר (חינם)
 


טפסי הצטרפות והעברה
טפסי הצטרפות להורדה
יש למלא טפסי הצטרפות במקרה של פתיחת קופה חדשה ובמקרה של העברת קופה קיימת.
טופס הצהרת עמית להורדה
טופס הצהרת עמית – תיקון 190
טופס הצהרות עמית-W8
טופס הסבר מילוי W8

טופס הצהרות עמית-W9

טופס בקשה להתקבל כעמית קטין/ חסוי/ מיופה כח
טופס FATCA- הצהרה עצמאית

טופס לאיחוד חשבונות

טפסי העברה
 יש למלא טפסי העברה במקרה של העברת כספי הצבירה מקופה אחרת.

* עבור עמית שכיר בעל קופת גמל קיימת - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה, להחתים את המעסיק על טופס הצטרפות עובדים לקופה ולצרף צילום תעודת זהות.
* עבור עמית עצמאי - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה ולצרף צילום תעודת זהות.

טופס הצטרפות חבר קיבוץ / מושב שיתופי
טופס הצטרפות של קופה מרכזית לפיצויים (מיועד למעסיקים בלבד)
טופס העברה של קופה מרכזית לפיצויים

טופס כתב מינוי מוטבים/ שינוי המוטבים בקופה
את הטופס המקורי יש לשלוח בדואר לכתובת החברה בצירוף צילום ת.ז.
טופס ביטול העברה
טופס גילוי נאות


הוראת קבע
טופס הוראת קבע
מיועד לעמית עצמאי או למעסיק להחתמת הבנק.
הטופס כולל את כל קופות הגמל שלנו.

העברה בין מסלולים
טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים
מיועד ללקוחות קיימים, המעוניינים לשנות את מסלול השקעתם.

טפסי משיכה
בקשה למשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי 
בקשה למשיכת כספים מקופת גמל במעמד שכיר
בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות
טופס משיכת כספים מחשבונות קטנים
בקשה לתשלום פיצויי פיטורין מקופה מרכזית לפיצויים
בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל / קרן השתלמות
כתב ויתור ושיפוי למשיכת כספי פיצויים מחשבון נפטר
משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גמל 2014-2-3

טופס נלווה למשיכה בהוראת קבע

 

 

 

יפויי כוח

טופס יפוי כוח למתן מידע בקופות גמל
טופס יפוי כוח לביצוע פעולות בקופות גמל
לשם מינוי מיופה כוח לביצוע פעולות, על מיופה הכח ומייפה כוחו להגיע למשרדי החברה עם תעודת זהות לצורך זיהוי אל מול נציג החברה

טופס הרשאת מעסיק לגורם מתפעל
טופס ביטול הרשאת מעסיק לגורם מתפעל

 

ייפוי כוח לבעל רישיון

נספח א'
נספח ב' 1
נספח ב' 2

נספח ג'
נספח ד'

 

 שינויים

טופס עדכון פרטי התקשרות

 


* בכל משיכה יש לעביר את טפסי המשיכה והטפסים הנלווים המפורטים 
  בכל
 טופס משיכה בדואר אלקטרוני: 
sherut@altshul.co.il או בפקס 073-2462700,  
  כמו כן ניתן לפנות
 
למשרדי החברה בטלפון 5054*
                                               

close