קרנות השתלמות

 

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר מצוין לחיסכון לטווח בינוני, המיועד הן לשכירים והן לעצמאים. העיקרון פשוט – מפקידים מידי חודש סכום כסף מסוים, או מפקידים סכום אחד בסוף השנה (במידה והנכם עצמאיים), ובמהלך השנים הבאות נותנים לכסף שלכם לצבור תשואה. כעבור שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה יש באפשרותכם לפדות את הסכום המלא. או כמו כן, ניתן לממשו לצורך השתלמות או במקרה של הגעה לגיל פרישה גם לפני תום התקופה בכפוף לתנאים הקבועים בהסדר התחיקתי. חשוב להדגיש כי אין חובה לפדות את סכום הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות בקרן לאחר 6 שנים, אלא ניתן להשאירו ולהמשיך להפקיד לחשבון הקרן וליהנות מהתשואה שהוא מניב לכספכם בקרן. אלטשולר שחם מציע לכם בחירה בין מגוון רחב של קרנות השתלמות במספר מסלולי השקעה בהתאם לאופייכם ולצרכיכם


קרנות השתלמות
  שם הקרן אופי מדיניות השקעה
 

אלטשולר שחם השתלמות כללי

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

 

אלטשולר שחם השתלמות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א
 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות 
ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994

 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות,
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול. 
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

 

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
(המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מיום 1.1.2016) 

 

אלטשולר שחם השתלמות מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה 
שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.   

 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול.
 חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

 
close

 

 

 

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסויי המותאם לצרכי הלקוח.
* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
* אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
* האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
* אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.