קופות היסטוריות בניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 

 להלן דף עזר המפרט קופות אשר נוהלו בעבר בחברה ומוזגו או הועברו לקופות אחרות המנוהלות בחברה או קופות אשר שינו את שמן במהלך השנים.


קופות היסטוריות
  שם הקופה ההיסטורית שם הקופה היום
 

אלטשולר שחם בזלת מסלול כללי (1091)

אלטשולר שחם גמל כללי (1092)

 

אלטשולר שחם גמל מסלול כללי (1150)

אלטשולר שחם גמל כללי (1092)

 

אלטשולר שחם ברקת (755)

אלטשולר שחם גמל מניות (1375)

 

אלטשולר שחם גמל אמרלד (1291)

אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי (546)

 

פרפקט גמל קלאסי (1287)

אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי (546)

 

פרפקט גמל גולד (1288)

אלטשולר שחם גמל גולד (1288)

 

אלטשולר שחם השתלמות ספיר מסלול כללי (613)

אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)

 

פרפקט השתלמות קלאסי (1289)

אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי (558)

 

פרפקט השתלמות גולד (1290)

אלטשולר שחם השתלמות גולד (1290)

 

הדר קופת תגמולים ופיצויים (403)

אלטשולר שחם גמל כללי (1092)

 

פרפקט קופת פיצויים מרכזית מסלול כללי (1152)

אלטשולר שחם פיצויים כללי (1094)

 

פרפקט קופת פיצויים מרכזית מסלול אג"ח (1417)

אלטשולר שחם פיצויים  אג"ח (1417)

 

אלטשולר שחם פיצויים מרכזית חשן (1094)

אלטשולר שחם פיצויים  כללי (1094)

 

אלטשולר שחם תגמולים לשם מסלול כללי (1092)

אלטשולר שחם גמל כללי (1092)

 

אלטשולר שחם תגמולים לשם מסלול אג"ח ממשלתי (1395)

אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי (1395)

 

אלטשולר שחם תגמולים לשם מסלול שקלי (1394)

אלטשולר שחם גמל כספית (1394)

 

אלטשולר שחם השתלמות טופז מסלול כללי (1093)

אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)

 

אלטשולר שחם השתלמות טופז מסלול אג"ח ממשלתי (1399)

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי (1399)

 

אלטשולר שחם השתלמות טופז מסלול שקלי (1398)

אלטשולר שחם השתלמות כספית (1398)

 

אלטשולר שחם יהלום (756)

אלטשולר שחם גמל כללי (1092)

 

אלטשולר שחם קרנות השתלמות (757)

אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)

 

אלטשולר שחם מרכזית לפיצויים (754)

אלטשולר שחם פיצויים כללי (1094)

 

אשכול כללי (404)

אלטשולר שחם פיצויים כללי (1094)

 

אשכול אג"ח (588)

אלטשולר שחם פיצויים קלאסי (588)

 

להיט מסלול כללי (448)

אלטשולר שחם גמל כללי (1092)

 

להיט מסלול מניות (109)

אלטשולר שחם גמל מניות (1375)

 

אלטשולר שחם גמל קלאסי (1287)

אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי (546)

 

להיט מסלול אג"ח (546)

אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי (546)

 

אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד (2006)

אלטשולר שחם גמל אג"ח (1376)

 

נירית מסלול כללי (437)

אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)

 

נירית מסלול מניות (855)

אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)

 

נירית מסלול אג"ח (558)

אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי (558)

 

אלטשולר שחם השתלמות קלאסי (1289)

אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי (558)

 

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח צמוד מדד (2007)

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח (1378)

 

פרפקט השתלמות מסלול כללי (1511)

אלטשולר שחם השתלמות (1093)

 
 
 

בכל שאלה ניתן לפנות לחברה:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
מען: הברזל 19א', רמת החייל, תל-אביב 69710
טל': 5054*
 פקס: 073-2462700

close

ט.ל.ח