ביטוח וחיסכון – המוצרים שלנו

בחיים שלנו יש הרבה הפתעות - רובן משמחות וחלקן עשויות להיות פחות נעימות. מה שחשוב, הוא להיות ערוכים מראש לכל הדברים הצפויים והבלתי צפויים בעתיד כדי שנוכל לישון בשקט ולשמור על רמת ואיכות חיינו לאורך השנים. 

בדיוק בשביל זה בנינו באלטשולר שחם תוכניות ביטוח וחיסכון מגוונות שיענו על הצרכים השונים שלכם לעתיד.

פוליסות הביטוח שלנו הן בעלות תנאים המאפשרים התאמה לנסיבות חיים בלתי צפויות העלולות להקרות בדרכנו, כמו תאונות ומחלות חשוכות מרפא, המחייבות שינוי מיידי ולא מתוכנן בהתנהלות הכלכלית שלנו ושל בני משפחתנו.
פוליסות החיסכון שלנו נועדו לאפשר לכם לחסוך עבור התכניות העתידיות שיש לכל אחד מאיתנו במגוון מסלולי השקעה ובניהול מערך ההשקעות המיומן שלנו

השקענו מאמצים רבים בבניית תוכניות ייעודיות וייחודיות שיתאימו לכולכם, תוך שימת דגש על תנאים מיטביים עבורכם ועבור בני משפחותיכם.

 

פוליסות ביטוח:

 

v ביטוח ריסק מוות (ביטוח למקרה פטירה)* - ביטוח חיים למקרה מוות נועד להבטיח ביטחון כלכלי 
       ליקרים לנו מכל, במקרה של חס וחלילה פטירת המבוטח.

 

v ביטוח למקרה מוות מתאונה** - כיסוי ביטוחי השומר על הביטחון הכלכלי של המשפחה במקרה של 
        מוות של המבוטח כתוצאה מתאונה. 

 

 

פוליסות ביטוח:

v תוכנית חיסכון פלוס***  - תוכנית המאפשרת לכם לחסוך באמצעות הפקדה חד פעמית 
       שתושקע במסלולי השקעה לפי בחירתכם.

 

הודעה על העברת פעילות "עסקי הביטוח" של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ

לחץ לקבלת פרטים אודות חשבונות שאותרו באמצעות ממשק אינטרנטי ואודות אופן משיכת כספי נפטרים

close

• אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לצרכי הלקוח • האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולהסדר התחיקתי . • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתנאי הפוליסה והוראות ההסדר התחיקתי.
* שם תכנית הביטוח: פוליסה לביטוח חיים, מוות מכל סיבה שהיא הכוללת כיסוי להקדמת מחצית מסכום הביטוח במקרה של מחלה חשוכת מרפא. 
** שם תכנית הביטוח: פוליסה לביטוח חיים למקרה מוות עקב תאונה. 
*** שם תכנית הביטוח: אלטשולר שחם חיסכון פלוס