שירותי נאמנות

אלטשולר שחם בנפיטס מחזיקה בחברת אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ שהינה חברת נאמנות בעלת אישור נאמן כללי מטעם רשות המיסים.

 

שירותי הנאמנות כוללים בין היתר נאמנות לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, נאמן משלם ונאמן אסקרו במסגרת מיזוגים ורכישות, נאמנות לשינויי מבנה במסגרת סעיפים 103 ו- 104 לפקודת מס הכנסה, תמחור מחדש, תכניות רכישת מניות ESPP, תכניות מניות מוגבלות RSA ו-RSU, תכניות מימוש בנטו ועוד.

 

במסגרת הענקת תגמול הוני לעובדים ונושאי משרה במסלול רווח הון, אלטשולר שחם בנפיטס חרטה על דגלה להעניק ללקוחותיה את השירות המקצועי ביותר על ידי הבטחת עמידה בכל תנאי החוק ודרישות רשויות המס, לרבות הגשת התוכנית לאישור פקיד השומה, בקרה על עמידה בתנאי הפקדת האופציות והמניות בידי הנאמן, ניהול תקופות חסימה וניכוי המס במקור ועוד.

 

כצוות המקצועי ביותר בשוק, מספקת אלטשולר שחם בנפיטס ללקוחותיה את ההזדמנות להשתמש במקור הידע עתיר השנים, בייעוץ, הכוונה והעברת מצגות בשלל נושאים רלוונטיים.

 

השירותים ניתנים באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ

לפרטים נוספים:

073-2099999

Benefits@altshul.co.il

תפריט משנה