עמדת מס הכנסה בנוגע ל"אסימוני מוצרים ושירותים" במסגרת ICO

עולם המטבעות הדיגיטליים הולך וצובר תאוצה ועניין בתקופה האחרונה, ורשויות המס בישראל נדרשות אף הן להביע את עמדתן בעניין מהותי זה. אתמול פרסמה רשות המיסים טיוטת חוזר בנוגע להיבטי המיסוי בקשר עם הנפקה (Initial Coin Offering - ICO) של אסימונים דיגיטליים (Tokens).  

 

בקליפת אגוז, ומבלי להיכנס לעובי הקורה נציין כי ICO הינה דרך לגייס מימון למיזמים עסקיים, כאשר הנפקת האסימונים ומעקב אחר העסקאות שנעשו בהן מתאפשרת לרוב באמצעות טכנולוגיית אבטחה ממוחשבת המכונה בלוקצ'יין (Blockchain), המאפשרת פעילות עסקית מאובטחת ומוצפנת באינטרנט (קריפטוגרפיה) תוך אימות של טרנזאקציות עסקיות בין צדדים שונים ללא צורך בישות ניהול מרכזית. השימוש בטכנולוגיה נעשה לרוב באמצעות הנפקה של אסימונים קריפטוגרפיים הנשמרים בארנקים דיגטליים. נכון להיום קיימים מספר סוגים של אסימונים קריפטוגרפיים שהמוכרים ביניהם הם הביטקוין והאת'ר, שנחשבים אסימונים מבוזרים שאינם מונפקים על ידי גורם מרכזי אחד אלא מהווים סוג של "נכס עובר לסוחר" וערכם נקבע בעסקאות בין קונה מרצון למוכר מרצון. אסימונים נוספים הם אסימונים שמונפקים על ידי גורם אחד ומייצגים זכות לקבלת נכס או זכות פיננסית (למשל זכות לקבלת רווח עתידי), ואילו הסוג השלישי הם אסימוני המונפקים על ידי גורם אחד אשר מחייבים את הגורם המנפיק לתת שירות או זכות למוצר עתידי שיסופק על ידי החברה המנפיקה למי שמחזיק באסימון – אסימונים שהוגדרו על ידי מס הכנסה "אסימוני מוצרים ושירותים".

 

טיוטת חוזר מס הכנסה דנה רק בסוג השלישי של האסימונים  - אסימוני המוצרים והשירותים. הטיוטה מפרטת את עמדת הרשות לגבי אירועי המס החלים על החברה המנפיקה ועל מחזיקי האסימונים, סוגיות מס ערך מוסף, וחוקי עידוד רלוונטיים. בנוסף, מתייחסת רשות המיסים גם למישור הנפקת אסימונים מסוג זה לעובדי החברה המנפיקה, וקובעת שיש לחייב את העובדים במס, כהכנסת עבודה, במועד ההקצאה עצמה, וזאת גם אם האסימונים מוגבלים בעבירותם. גובה ההכנסה לעובד ייקבע בהתאם לשווי האסימונים שקיבל במועד ההקצאה. במקביל, תותר לחברה הוצאה  לצרכי מס בגובה ההכנסה שחויבה במס בידי העובד.

 

על אף האמור לעיל, רשויות המס מודעות לפער, שלעמדת לא מעט מלומדים, אינו סביר, בין תוצאות המס בעת הקצאת אופציות למניות לבין הקצאת אסימונים כאמור, ולעיוות שעלול להיווצר במידה וההכנסה אכן תתחייב במס בידי העובד כבר במועד ההקצאה. למיטב ידיעתנו רשויות המס כבר יושבות על המדוכה בעניין זה, לרבות האפשרות לסווג הכנסה זו כהכנסה הונית לפי סעיף 102 לפקודה, ונראה שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה בנושא.


נמשיך לעדכן בהוראות מס הכנסה בנושא מעניין זה,
אלטשולר שחם בנפיטס.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: • אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס. • אין במידע האמור לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות הדין ובפרט את עמדת רשות המיסים בנוסחה המלא.