חג שמח

מכולנו באלטשולר שחם

כמיטב המסורת, גם השנה הכינו עבורכם גילעד אלטשולר וקלמן שחם ברכה חגיגית לראש השנה.

אנחנו מאחלים לכולכם שנה טובה ומוצלחת, מלאה בהגשמה, שמחה, בריאות והנאה.

 

לחצו לצפייה בסרטון:


תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: הסרטון צולם בתאריך 08.09.2019. סרטון זה אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המופיעים בו ואין לראות במידע הנזכר בו כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או נכסים הפיננסים המוזכרים בו, ככל שמוזכרים, ולכן אין לקבל על סמך סרטון זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. אין בסרטון זה משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ככל שמוזכרים, ואין בו משום תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים בסרטון זה, וזאת חרף האמור בסרטון זה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות וההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואות ואין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין להעתיק או להפיץ או לפרסם ברבים את הסרטון ללא קבלת אישור מראש ובכתב של אלטשולר שחם.
תודה לגלריה ג'ינא בת"א, בה צולם הסרטון.