שנה של בריאות
נחת, תקווה ושלווה

לחצו לצפייה בסרטון:

תפריט משנה

הערות משפטיות: אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות המותאמים לצורכי הלקוח או התחייבות להשגת תשואות. אלטשולר שחם רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף להוראות הדין. אין להעתיק או להפיץ או לפרסם ברבים את הסרטון ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאלטשולר שחם.