ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה

שאלות ותשובות

1. כיצד משפיעה העלייה החדה בשיעורי התחלואה בישראל ובעולם על הצפי להתאוששות הכלכלית?

מדינות רבות וביניהן גם ישראל מתמודדות בשבועות האחרונים עם גל תחלואה נוסף, כאשר בארה"ב אף נרשם לאחרונה שיא נדבקים יומי עם מעל 77 אלף נדבקים ביממה אחת. תחזיות צמיחת המשק של בנק ישראל עודכנו כלפי מטה, כאשר הצפי הוא לצמיחה שלילית של מינוס 6%, נמוך מהתחזית הקודמת שפורסמה בסוף מאי ועמדה על מינוס 4.5%. דווקא סין שבה התפרצה המגפה ובעקבותיה נכנסו התושבים לסגר ממושך והדוק, מתחילה להציג סימני התאוששות עם צמיחה של 3.2% ברבעון השני של השנה.

כדאי לזכור שעל אף נתונים אלה, יכולת ההתמודדות היום, ביחס לגל ההתפרצות הראשון, כנראה טובה יותר מבחינת היקף הציוד וגם מבחינת הצוותים הרפואיים והמידע שנאסף על הנגיף. במקביל, דיווחים של חברות שונות על התקדמות במציאת חיסון או טיפול אפקטיבי לנגיף הקורונה מאותתים שהנושא מקבל את תשומת הלב הראויה כאשר מיטב המאמצים והמשאבים מופנים לאותה מטרה, מה שנותן אופק חיובי בהסתכלות ארוכת טווח.

באשר לשוק העבודה בישראל, ניתן להבחין בכך שהנתונים מוסיפים להיות בעיתיים, כאשר שיעור האבטלה נותר גבוה יחסית ומספר דורשי העבודה עדיין עומד על מאות אלפים. החמרת ההגבלות וסגירת פעילות של ענפים נוספים מעמיקה גם היא את הקושי הכלכלי של עסקים ועצמאים רבים.
 

גל התחלואה הנוסף עשוי להביא בטווח הקצר והבינוני גם לשינוי בהרגלי הצריכה של הציבור, לנטייה לחסוך יותר ולבזבז פחות, לאור ההבנה שגלי ההתפרצות יכולים לחזור על עצמם עוד מספר פעמים, לפחות עד למציאת תרופה אפקטיבית או חיסון. ככל שכך יקרה, ניתן להניח כי תהיה לדבר השפעה על הצריכה הפרטית ומכאן גם על צמיחת המשק ברבעונים הבאים.

 

2. האם יש מקום לבחון עכשיו שינוי בתמהיל החסכונות וההשקעות מצד המשקיעים?

בהיבט ההשקעות, מעבר לכלל האצבע לפיו שוק ההון נוטה לעלות לאורך זמן, הנחה ידועה היא, כי תנודתיות בשווקים שכוללת גם ירידות – אפילו משמעותיות – היא טבעית ולא בהכרח פוגעת במגמה ארוכת הטווח. כפי שאמרנו בעבר, אנו חוזרים ואומרים גם בנקודה הנוכחית: שינוי בתמהיל ההשקעות מתוך לחץ, עלול להסב, לגישתנו, יותר נזק מתועלת. הירידות החדות שחוו השווקים בעקבות גל התחלואה הקודם וההתאוששות המהירה שהגיעה לאחריהן, בדומה למגמה שנראתה במשברים אחרים בעבר - מחזקים את המסרים של התמדה, סבלנות ואורך רוח.

 

ההסתכלות צריכה להיות ארוכת טווח על פני שנים, מתוך הבנה והפנמה שגם מגמה של ירידות בשווקים היא חלק בלתי נפרד מהמחזור הטבעי של שוק ההון. לעיתים קשה למצוא את הנקודות האופטימליות ליציאה מהשוק והחזרה אליו, ועל כן אנו מניחים ששינוי בתמהיל החסכונות וההשקעות במקרים מסוימים עלול לייצר הפסד. לגישתנו, פעולות דרסטיות הנעשות ללא התייעצות עם גורם מוסמך, עשויות להביא לנזק משמעותי בחלוף הזמן.

 

3. כיצד פועלים מנהלי ההשקעות בימים אלו?

לראייתנו, הקו המנחה בניהול ההשקעות בימים אלה הוא בחירת נכסים באופן סלקטיבי בדגש על האזור הגאוגרפי, הסקטור הרלוונטי והנייר הבודד. נדבך נוסף ומשמעותי הוא ביצוע ניהול אקטיבי של מנהלי השקעות, שמאפשר לבצע שינוי בחשיפות ובתמהיל ההשקעה בהתאם למצבי שוק משתנים תוך ניצול הזדמנויות. הכלים שעומדים לרשות מנהלי ההשקעות וכן הניסיון העשיר שלהם בהתמודדות עם תנאי שוק שונים, מאפשרים להם לבצע מהלכים לטובת ניסיון להגדלת פוטנציאל התשואה, תוך שאיפה לצמצום רמת הסיכון ככל שניתן ובהתאם לנסיבות.

 

4. כיצד עונת הדוחות לרבעון השני בארה"ב שופכת אור על הפגיעה הכלכלית של החברות בעקבות המשבר?

עונת הדוחות בארה"ב מעלה הילוך בימים האחרונים. הרבעון הנוכחי צפוי להציג תמונה עגומה יותר ביחס לעונת הדוחות של הרבעון הראשון, אז הפגיעה הכלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה באה לידי ביטוי רק לקראת אמצע-סוף הרבעון. מנתוני הדוחות שכבר פורסמו ניתן לראות שהענפים המסורתיים כמו בנקים ונדל"ן ממשיכים להיות פגיעים יותר למשבר ככל שהוא מתמשך, בעוד חברות טכנולוגיה מתחזקות בתקופה זו כאשר הביקוש לפתרונות טכנולוגיים הולך וצובר תאוצה. התחזיות קדימה שיפרסמו החברות ישפכו אור על מה שצפוי ברבעונים הבאים, ובינתיים תחזיות האנליסטים של חברת המחקר FactSet מצביעות על ירידה ברווח למניה ובהכנסות של כלל הסקטורים – בהובלת סקטור האנרגיה.

5. מהי ההשפעה הצפויה על שוק ההון ועל המשקיעים בתקופה הקרובה?

עושה רושם, כי שוקי ההון הפנימו את העובדה שבשנים הקרובות נהיה עדים לפגיעה כלכלית משמעותית, כך שניתן להניח כי קיימת ודאות לגבי נוכחות של פגיעה, אולם, בשלב הנוכחי, עוד לא ניתן לאמוד את היקפיה ועוצמתה באופן מוחלט. עם זאת, השווקים ממשיכים לקבל רוח גבית מסכומי הכסף הגדולים שמוזרמים על ידי הבנק המרכזי בארה"ב והבנק המרכזי האירופי, ובמקביל נתמכים גם מסביבת הריבית הנמוכה. מה שעשוי לאיים על השווקים מעבר לפגיעה ממושכת בהכנסות החברות, היא מצוקת נזילות ואי יכולת של חברות או מדינות לגייס כסף, אך פעולות הבנקים המרכזיים מהווה למעשה איתות לשווקים על שליטה בגזרת הנזילות, גם במקרה של המשך הרעה כלכלית.

באשר למשקיעים, כשמסתכלים על כדאיות ההשקעות, כדאי לבחון אותה בראייה קדימה, לנוכח המציאות הצפויה בטווח הארוך. הנחת המוצא היא, שהמין האנושי שואף קדימה ויודע לייצר לעצמו פתרונות גם תחת מגבלות. לצד זאת, מרבית ההערכות מדברות על כך שבשנה או בשנתיים הקרובות ועם הניצנים הראשונים למציאת חיסון או טיפול אפקטיבי אחר למיגור המגיפה, נוכל לשוב לשגרה המוכרת ובהתאם גם הכלכלה העולמית תשוב למסלול צמיחה.

מיעוט אלטרנטיבות ההשקעה וכן סביבת הריבית הנמוכה ששוררת בעולם ועשויה להיוותר ברמה זו עוד זמן רב, ככל הנראה יעודדו פנייה של משקיעים לשוק ההון ויתמכו במגמה חיובית בטווח הארוך. יחד עם זאת, חשוב לזכור שאי ודאות מהווה חלק בלתי נפרד משוק ההון תמיד, ולא רק בזמני משבר, לכן, גם כאשר נוכל לומר שהמשבר מאחורינו, מרכיב אי הוודאות ימשיך להיות, כפי שתמיד היה, חלק אינטגרלי מהשווקים הפיננסיים.

 

לטעמנו, בתקופה זו כמו גם בכל תקופה אחרת, יש חשיבות להיוועץ בבעל רישיון פיננסי ו/או פנסיוני ובייחוד בטרם ביצוע שינויים בתמהיל ההשקעות, על מנת להתאים את ההשקעה לאופיו הייחודי ולמטרותיו של כל משקיע.

 

לביצוע פעולות אונליין באתר באופן עצמאי>>

להצטרפות למוצרי החיסכון וההשקעה שלנו בדיגיטל>>

מעודכן לתאריך 23.07.2020

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי בית ההשקעות נכון למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת בית ההשקעות ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו.