ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה

שאלות ותשובות

1. כיצד ניתן להעריך את השפעת המשבר בעולם על הנתונים הכלכליים ברבעונים הקרובים?

מדינות רבות בעולם, כולל ישראל מתחילות בתהליך של חזרה הדרגתית לשגרה, שכולל בין היתר פעילות מלאה של מערכת החינוך, לצד פתיחת חנויות, קניונים, בתי כושר ואפילו בתי מלון וצימרים. באופן כללי, בטווח הקרוב ובמידה ולא תהיה הפתעה מיוחדת בנתונים, אנו צפויים לראות חזרה מלאה לכל פעילות שלא נוגעת לנסיעות לחו"ל או לאירועים עם התקהלות רבה מאוד.

 

באשר לשוק העבודה, אנו מתחילים לראות חזרה של עובדים רבים מחל"ת אל מקום עבודתם, אקט אשר מסייע בשיקום המשק והנעת הכלכלה. יחד עם זאת, בהסתכלות רחבה יותר ניתן להבחין בכך שנתוני שוק העבודה מוסיפים להיות בעיתיים, כאשר שיעור האבטלה נותר גבוה יחסית ומספר דורשי העבודה עדיין גבוה ביחס למספר השבים לעבודה. ישנם עסקים רבים ועצמאים אשר מתקשים לקבל את הסיוע והמענקים המובטחים מהמדינה, ואלה צפויים להתאושש בצורה איטית (אם בכלל) בחודשים הבאים.

 

הסיוע שמעניקה המדינה לעסקים מגדיל את החוב הממשלתי, מגמה שתלווה אותנו עוד שנים קדימה ויהיו לה השלכות בסופו של דבר על תשואות אגרות החוב הממשלתיות ובעתיד הרחוק יותר ייתכן שהיא תביא להגדלת שיעור המיסוי. המטרה המרכזית לאורך זמן תהיה כמובן לחזור לפעילות כלכלית תקינה, אשר תבוא לידי ביטוי בנתוני המאקרו וכן בדירוגה ואיתנותה הפיננסית של המדינה.

 

חדשות חיוביות המבשרות על התקדמות במציאת חיסכון לנגיף הקורונה מעלות את מידת האופטימיות ותומכות בשוקי ההון, וזאת על אף העובדה כי המועד בו יהיה חיסון זמין לכלל האוכלוסייה עוד נראה רחוק. עד לחזרת המשק לשגרה יציבה, סביר שהחודשים הקרובים יוקדשו לבחינת ההשלכות והנזקים הכלכליים ארוכי הטווח ולטיפול בהם.

 

2. האם יש מקום לבחון עכשיו שינוי בחסכונות ובהשקעות?

בשבועיים האחרונים של חודש אפריל היינו עדים לתיקון חזק ומשמעותי של שוק ההון כלפי מעלה. אנו צופים שלאורך זמן ובאופן טבעי, השווקים ימשיכו לבצע התאמות לתוצאות הכספיות של החברות, כאשר במקביל, להערכתנו, רמת התנודתיות צפויה לרדת מעט בתקופה הקרובה.

 

שוק המניות האמריקאי מפגין חוזקה בשבועות האחרונים, כאשר לא ברור עד הסוף האם החוזק הוא תוצאה של הסרת איום הקורונה וצעדי הבנק המרכזי, או מתוך הסתכלות על היום שאחרי המשבר והערכה שהוא יצר נזקים קצרי טווח בלבד. עם זאת, אי הוודאות תמשיך להיות גבוהה ברבעונים הבאים ובנקודה הזו טרם ניתן לאמוד את השלכות המשבר באופן מלא.

 

בהיבט ההשקעות, מוצע להמשיך להסתכל לטווח הארוך. מעבר לכלל האצבע לפיו שוק ההון נוטה לעלות לאורך זמן, תנודתיות בשווקים שכוללת גם ירידות – אפילו משמעותיות – היא טבעית ולא בהכרח פוגעת במגמה ארוכת הטווח. לגישתנו, פעולות דרסטיות הנעשות ללא התייעצות עם גורם מוסמך, עשויות להביא לנזק משמעותי בחלוף הזמן. היות שלכל משקיע קיימים צרכים ומאפיינים אשר ייחודיים לו, אנו ממליצים להיוועץ עם בעל רישיון פנסיוני ו/או פיננסי ולבצע התאמות בתמהיל ההשקעות והחסכונות בתיק, ככל שיש בכך צורך.

 

3. כיצד בא לידי ביטוי משבר הקורונה בדיווחי החברות במהלך עונת הדוחות בארה"ב ובישראל?

דיווחי החברות בארה"ב ובישראל לרבעון הראשון של השנה מלמדים על השפעות בכיוונים שונים. חברות מסקטור הטכנולוגיה, הרפואה והמזון מציגות דיווחים חיוביים יחסית ומכות את תחזיות האנליסטים, בעוד חברות תעשייה מציגות תוצאות פחות טובות. מגמה זו, המציגה שונות גבוהה בין החברות והסקטורים השונים, מעלה בצורה משמעותית את חשיבות הבחירה הסלקטיבית בתקופה זו. לאור השונות הגדולה בין החברות והסקטורים, עולה הצורך בהסתכלות ובחינה מעמיקה של כל נכס פיננסי.

 

בישראל, בלטו במיוחד דיווחי הבנקים, שהינם ראי המשק ומלמדים על השלכות המשבר והנזקים שהוא יצר למשק. הבנקים מדווחים על הפסדים צפויים ברבעון הראשון לאור קפיצה בשיעורי ההפרשות לחובות מסופקים וכן על הפסדים שהינם כתוצאה מפעילות בשוק ההון.

 

להערכתנו, השיא מבחינת השפעות המשבר יבוא לידי ביטוי בדוחות הרבעון השלישי, אז משבר הקורונה כבר צפוי להיות מאחורינו ואנו מניחים כי נוכל לראות את התמונה המלאה. כאמור, בתקופה הנוכחית, יותר מבדרך כלל, ישנה חשיבות לבחינת כל השקעה ברמת האזור הגיאוגרפי, הסקטור הרלוונטי והנייר הבודד, כמובן – בהתאמה לצרכי הלקוחות.

 

4. מהי ההשפעה הצפויה על המשקיעים בתקופה הקרובה?

חשוב להבין שההשפעות על המשק הישראלי מקדימות במעט את הנעשה בכלכלות גדולות ומרכזיות בעולם כמו ארה"ב ומדינות גדולות באירופה כמו צרפת ובריטניה. כאמור, רק כאשר הכלכלה הגלובלית כולה תגיע לשלב זהה, נוכל להעריך בצורה טובה יותר את ההשלכות הכלכליות ארוכות הטווח של המשבר.

 

לאור הדיווחים על ניצנים ראשונים למציאת חיסון, נראה שבנקודה הנוכחית הצמיחה ברבעונים הבאים מאוימת פחות והפעילות הכלכלית צפויה לשוב להיות גבוהה בכל העולם. יחד עם זאת, החובות הגדולים שמדינות לקחו על עצמן כדי לסייע למשקי הבית ולעסקים יצרו גרעון אשר עלול לבוא לידי ביטוי בהעלאות מיסים בהמשך. הנחת המוצא היא, שהמין האנושי שואף קדימה ויודע לייצר לעצמו פתרונות גם תחת מגבלות.

 

מיעוט האלטרנטיבות וסביבת הריבית הנמוכה ששוררת בעולם וצפויה ללוות אותנו עוד זמן ארוך מאוד, עשויות להביא לחזרה של משקיעים לשוק ההון ולתמוך במגמה חיובית בטווח הארוך. לצד זאת, חשוב לזכור שאי ודאות  תמיד מהווה חלק בלתי נפרד משוק ההון, ולא רק בזמני משבר. לכן, גם כאשר נוכל לומר שהמשבר מאחורינו, מרכיב אי הוודאות ימשיך להיות, כפי שתמיד היה, חלק אינטגרלי מהשווקים הפיננסיים.

 

כאמור, לטעמנו, בתקופה זו כמו גם בכל תקופה אחרת, יש חשיבות להיוועץ בבעל רישיון פיננסי ו/או פנסיוני על מנת לבצע שינויים נדרשים ולהתאים את ההשקעה לאופיו הייחודי ולמטרותיו של כל משקיע.

לביצוע פעולות אונליין באתר באופן עצמאי>>

להצטרפות למוצרי החיסכון וההשקעה שלנו בדיגיטל>>

מעודכן לתאריך 21.05.2020

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי בית ההשקעות למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת בית ההשקעות ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו.