טפסים

טפסים דיגיטליים: ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו.

תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.
ככל שאין באפשרותכם למלא את הטופס הדיגיטלי אתם מוזמנים לפנות למחלקת שירות הלקוחות בטלפון 5054* או במייל: sherut@altshul.co.il

 

טופס הצטרפות לאלטשולר שחם פנסיה - הקרן הנבחרת

  

טופס הצטרפות והעברה לקרן השתלמות

 

טופס הצטרפות והעברה לקופת גמל

 

טופס העברה בין מסלולים לקופת גמל / קרן השתלמות

 

טופס משיכה מקרן השתלמות

 

טופס משיכה מקופת גמל במעמד שכיר

 

טופס משיכה מקופת גמל במעמד עצמאי

 

טופס משיכה מקופת גמל - חשבונות קטנים

 

טופס יפוי כח לקבלת מידע - עבור כלל המוצרים

 

טופס עדכון פרטים אישיים

 

טופס מינוי מוטבים בקופת גמל / קרן השתלמות

 

טופס הכר את הלקוח

 

טופס הצהרת נהנה

 

טופס שיוך הפקדה בהעברה בנקאית – עצמאי


ההצטרפות לקופות הגמל של אלטשולר שחם פשוטה ויכולה להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
טופס דיגיטלימלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו.

באמצעות הדואר: בחרו בטופס הרצוי לכם מתוך הטפסים המצויים בעמוד זה, מלאו את כל פרטיכם האישיים וחתמו במקומות הרלוונטיים. אנא הקפידו למלא את פרטיכם המלאים כולל פרטי מוטבים ופרטי קופה / קופה מעבירה במידה ויש. לאחר שמילאתם את הטפסים כראוי צרפו אליהם צילום תעודת זהות כולל ספח או צילום דרכון במקרה של תושב זר. ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה וספח ושלחו לכתובתנו המופיעה באתר בצירוף צילום תדפיס של הקופה / קופה מעבירה. נציגינו יצרו איתכם קשר בהמשך. 

באמצעות הטלפון: פנו לנציגינו בטלפון: 5054*.

באמצעות סניף הבנק: פנו לייעוץ פנסיוני בסניף הבנק הקרוב לביתכם.

 

לטפסי קופת גמל להשקעה - לחצו כאן

לטפסי הפנסיה - לחצו כאן

הטפסים בפורמט PDF הדורש הורדת תוכנת אקרובט רידר (חינם)

 

טפסי הצטרפות והעברה

טופס הצטרפות לקופת גמל

טופס הצטרפות לקרן השתלמות

טופס הכר את הלקוח
טופס הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון
טופס בקשה לקבלת דוחות תקופתיים לעמית 

יש למלא טפסי הצטרפות במקרה של פתיחת קופה חדשה ובמקרה של העברת קופה קיימת.

טופס הצהרת CRS
טופס הצהרת FATCA

טופס הצהרות עמית-W8

טופס הסבר מילוי W8

טופס הצהרות עמית-W9

טופס הצהרת עמית – תיקון 190 

טופס כתב מינוי מוטבים
טופס הצטרפות לקופת גמל/קרן השתלמות - ברירת המחדל של המעסיק (נספח ז')

טופס העברה

יש למלא טפסי העברה במקרה של העברת כספי הצבירה מקופה אחרת.

* עבור עמית שכיר בעל קופת גמל קיימת - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה, להחתים את המעסיק על טופס הצטרפות עובדים לקופה ולצרף צילום תעודת זהות.

* עבור עמית עצמאי - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה ולצרף צילום תעודת זהות.

טופס הצטרפות של קופה מרכזית לפיצויים (מיועד למעסיקים בלבד)

טופס העברה של קופה מרכזית לפיצויים

טופס הצהרת רואה חשבון לביצוע העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופות אישיות

טופס בקשה להחזר עודפים למעסיק מקופה מרכזית לפיצויים
טופס ביטול העברה
הודעת מעסיק לחברה מנהלת על מעמד כספי פיצויים

בקשה לקבלת דיווח שוטף אודות קליטת הפקדות מעסיק
טופס אישור מעסיק לכספי פיצויים

הוראת קבע

טופס הוראת קבע

מיועד לעמית עצמאי או למעסיק להחתמת הבנק. 

הטופס כולל את כל קופות הגמל שלנו.

 

העברה בין מסלולים

טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים

מיועד ללקוחות קיימים, המעוניינים לשנות את מסלול השקעתם.

 

טפסי משיכה*
טופס הצהרת מוטב למקרה מוות

בקשה לתשלום פיצויי פיטורין מקופה מרכזית לפיצויים

בקשה למשיכת כספי נפטר

טופס נלווה למשיכה בהוראת קבע

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

* לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי
למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר
 

שינויים

טופס עדכון פרטים אישיים

כתב ביטול הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה / בקופת גמל / בקרן השתלמות

 

יפויי כוח

טופס יפוי כוח לקבלת מידע
טופס יפוי כוח לקבלת מידע ולביצוע פעולות


לשם מינוי מיופה כוח לביצוע פעולות, על מיופה הכח ומייפה כוחו להגיע למשרדי החברה עם תעודת זהות לצורך זיהוי אל מול נציג החברה

טופס ייפוי כוח חבר קיבוץ
מינוי איש קשר למעסיק לקבלת מידע, ביצוע פעולות ורישום באתר מעסיקים
מינוי איש קשר למתפעל קבלת מידע ביצוע פעולות ורישום באזור מתפעלים

טופס הרשאת מעסיק לגורם מתפעל

טופס ביטול הרשאת מעסיק לגורם מתפעל

 

ייפוי כוח לבעל רישיון

נספח ב' 1

נספח ב' 2

נספח ג'

נספח ד'


מידע כללי 
הנחיות להפקדה עבור עמית עצמאי

 

* בכל בקשת משיכה - יש להעביר את טפסי המשיכה והטפסים הנלווים המפורטים בטופס

בדואר אלקטרוני: sherut@altshul.co.il

כמו כן ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 5054*

 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר