מידע בדבר כספים ללא דורש

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ פועלת לאיתור עמיתים אשר הקשר עמם נותק ו/או יורשי עמיתים הזכאים לכספי נפטר, בהתאם להוראות הדין והממונה בעניין. יורשי עמית שנפטר מוזמנים ליצור קשר עם החברה על מנת לברר את זכאותם למשיכת הכספים וכן לשם הנחייתם כיצד עליהם לפעול לקבלת הכספים, ככל שהם זכאים. בנוסף, כל אדם אשר מעוניין לברר האם מנוהלים בחברה כספים על שמו, מוזמן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בחברה בטלפון 5054* או לפנות למשרדי החברה ברחוב הברזל 19 א', רמת החייל, תל-אביב 697102.