מעבר בין מסלולים

 

במסגרת יישום השינויים בקופת הגמל, קרנות הפנסיה וקרן ההשתלמות, להלן טפסים שימושיים לצורך העברה בין מסלולי ההשקעה במוצרים השונים וכן טופס הצהרה.

 

להלן הסבר על הטפסים:

במידה והנך עמית באחת מקרנות הפנסיה ומעוניין לעבור למסלול השקעה שאינו תואם את גילך, עליך למלא את טופס הצהרה. החל מיום 1.1.2016, ניתן יהיה להוריד טופס העברה בין מסלולים הכולל את שמות המסלולים החדשים המותאמים לדרישות משרד האוצר, לצורך מעבר בין המסלולים השונים בקופת הגמל, קרנות הפנסיה וקרן ההשתלמות. את הטפסים ניתן לשלוח אלינו לכתובת Sherut@altshul.co.il.

ניתן לוודא הגעה 24 שעות לאחר השליחה.

אנו עומדים לרשותך בין השעות 8:30-18:00, בימים א'-ה', בטלפון 5054*.

 

טופס הצהרה להורדה

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: * האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.