שאלות ותשובות ממשק תשלומים

  • דיווח תקין יוביל לרישום זכויות פנסיוניות של העובדים כנדרש.
  • דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות וחוסך זמן יקר.
  • היזון חוזר מאפשר מעקב אחר קליטת התשלומים שהועברו.
  • אחידות בדיווח לכלל הגופים.
 • המסלקה הפנסיונית - SWIFTNESS

  קריית עתידים, תל אביב

  דואר אלקטרוני: helpdesk@swiftness.co.il

  טלפון:  076-8020400

 • על פי הוראות החוזר, אין אפשרות להעברת קבצי דיווח תשלומים באמצעות המייל / דואר / פקס אלא רק באמצעים דיגיטלים ובקובץ דיווח אחיד.

 • קובץ מסוג זה מאפשר החלפת נתונים בין מערכות מחשוב שונות.

 • קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.

 • פרטים נוספים באתר משרד האוצר

הערות משפטיות: האמור לעיל כפוף להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר ולהסדר התחיקתי.