קרנות גידור

מקצוענות מחייבת אסטרטגיה מדויקת

"אלטשולר שחם ינשוף (FOF) (קיימן), שותפות מוגבלת" היא קרן גידור מבית ההשקעות אלטשולר שחם הפועלת מאז שנת 2013. מודל ההשקעה של הקרן מתבסס על חשיפה למגוון אסטרטגיות השקעה שונות, באמצעות הקצאת נכסי הקרן בין קרנות פורטפוליו שונות ("קרנות הפורטפוליו"), ללא השקעה ישירה בניירות ערך ובנכסים פיננסים*.
להסבר על קרן גידור לחצו כאן>>

 

מטרת הקרן:

יצירת ערך לאורך זמן, עם מתאם נמוך באופן יחסי לשוקי המניות, באמצעות פיזור סיכונים נרחב(*).

 

קהל היעד הרלוונטי:

הקרן מיועדת ומוצעת ל-"משקיעים מסווגים"^, כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

 

מנהל הקרן:

קרן הגידור מנוהלת על ידי צוות השקעות מקצועי ומנוסה של אלטשולר שחם, הכולל גם מנהלי השקעות חיצוניים בעלי ניסיון מוכח.

 

קרנות הפורטפוליו מקבוצת אלטשולר שחם:

קרנות הפורטפוליו, כל אחת בהתאם לתחום התמחותה, פועלות באמצעות אסטרטגיות השקעה מגוונות, כגון: לונג-שורט מניות, לונג-שורט אגרות חוב, מסחר בחוזים עתידיים על סחורות ומדדים ועוד. הכל כמפורט בהרחבה בהסכמי השותפות של הקרנות השונות. ההשקעה בקרנות הפורטפוליו תיעשה באמצעות השקעה בקרן הגידור ו/או במישרין על ידי השקעה באחת או יותר, מקרנות הפורטפוליו המפורטות מטה. לקוחות מתאימים יכולים להשקיע ישירות באחת או יותר מקרנות הפורטפוליו חלק השקעה בקרן ינשוף.

 

להלן פירוט קרנות הפורטפוליו מקבוצת אלטשולר שחם:

יסעור (קיימן), שותפות מוגבלת

הקרן הוקמה בשנת 2017 ומנוהלת ע"י אלטשולר שחם, אהרון נבון וסער וינטראוב להם ניסיון רב שנים בניהול השקעות ממוקד שווקים מתעוררים. מטרת הקרן הינה ליצור ערך תוך ניצול הזדמנויות השקעה במגוון רחב של מכשירים. הקרן מתמקדת בשווקי אפריקה, אסיה, דרום אמריקה, מזרח ומרכז אירופה והמזרח התיכון. אסטרטגיית הקרן כוללת ניתוח מעמיק של שווקי המאקרו ותמחור כמותי של נגזרי מט"ח, ריבית ואשראי וכן יצירות פוזיציות Relative Value  ו Event Driven   בהתבסס על ניתוחים אלה.

אלטשולר שחם נץ (קיימן), שותפות מוגבלת 

הקרן מנוהלת ע"י אלטשולר שחם ואיציק טרגן, אשר שימש כאחד ממנהלי הנוסטרו באלטשולר שחם ב-20 השנים האחרונות. מטרת הקרן הינה יצירת ערך עבור המשקיעים לאורך זמן. הקרן פועלת במטרה לנצל "עיוותים" בשווקים הפיננסיים ומשקיעה בני"ע ומכשירים פיננסיים הנסחרים בארץ ובחו"ל (בעיקר ארה"ב ואירופה). משתתפת בהנפקות מקומיות וגלובליות (אג"חים ומניות), מבצעת פעילות ארביטראג', לונג/שורט בין אג"ח קונצרניות, אג"ח להמרה ומניות. בנוסף, הקרן פועלת באמצעות חוזים עתידיים ואופציות.

פורטפוליו A (קיימן), שותפות מוגבלת

הקרן מנוהלת ע"י אלטשולר שחם ושירן בולגנים. הקרן מתמקדת בהשקעה באגרות חוב ומניות בכורה הנסחרות בארה"ב, ישראל וקנדה. בנוסף, הקרן פועלת באמצעות אסטרטגיות השקעה נוספות בשווקים הפיננסיים העולמיים, כגון: לונג, שורט ולונג/שורט על בסיס נכסים שונים. מטרת הקרן הינה לייצר תשואה מותאמת סיכון, על בסיס הערכת שווי כלכלית לטווח הארוך של מוצרי השקעה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יותם עירוני בטלפון - 073-2331522 או במייל -Yotam@altshul.co.il

^מיהו משקיע מסווג?

כאמור, השקעה בקרנות גידור מוגבלת ככלל למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (להלן: "לקוח מתוחכם"). לקוח מתוחכם יחיד הוא משקיע שמתקיימים לגביו אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  1. השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו גדול מ-,8,095,444 ₪ ₪.
  2. הכנסתו השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות הייתה גבוהה מ-1.2 מיליון ₪ או שגובה הכנסת התא המשפחתי אליו הוא משתייך הייתה גבוהה מ-1.8 מיליון ש"ח.
  3. השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו גבוה מ-5 מיליון ₪ וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות הייתה מעל 600,000 ₪ או שגובה ההכנסה של התא המשפחתי אליו הוא משתייך הייתה מעל 900,000 ש"ח.

תפריט משנה

הערות משפטיות: • ההשקעה בקרנות מיועדת למשקיעים מסווגים כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. • המידע הנ"ל כפוף לשינויים מעת לעת, ואינו מהווה תחליף לבחינת המסמכים המשפטיים המלאים, מסמכים אשר הם, והם בלבד, יחייבו את המשקיעים ואת השותפויות. •  אין באמור בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בשותפויות השונות ותכליתה אך הצגת מידע כללי בלבד. בכל מקרה, השקעה בשותפות תעשה רק עם ובכפוף להתקשרות במסמכי הקרן. • אין באמור משום ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ואין הקרן או מנהל הקרן מחזיקים ברישיון ייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי חוק זה. אין באמור לעיל משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי.