קרנות גידור

מקצוענות מחייבת אסטרטגיה מדויקת

"אלטשולר שחם ינשוף (מסטר), שותפות מוגבלת" היא קרן גידור הפועלת תחת בית ההשקעות אלטשולר שחם מאז שנת 2013 ("קרן הגידור"). מודל ההשקעה של הקרן מתבסס על חשיפה למגוון אסטרטגיות השקעה שונות, באמצעות הקצאת נכסי הקרן בין קרנות פורטפוליו שונות ("קרנות הפורטפוליו"), ללא השקעה ישירה בניירות ערך ובנכסים פיננסים*.

 

מטרת הקרן:

יצירת ערך לאורך זמן, עם מתאם נמוך באופן יחסי לשוקי המניות, באמצעות פיזור סיכונים נרחב(*).

 

למי מיועדת הקרן?

הקרן מיועדת ומוצעת ל-"משקיעים כשירים" בלבד, כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

 

מי מנהל את הקרן?

קרן הגידור מנוהלת על ידי צוות ההשקעות המקצועי והמנוסה של אלטשולר שחם, הכולל גם מנהלי השקעות חיצוניים בעלי ניסיון מוכח.

 

קרנות הפורטפוליו מקבוצת אלטשולר שחם:

קרנות הפורטפוליו, כל אחת בהתאם לתחום התמחותה, פועלות באמצעות אסטרטגיות השקעה מגוונות, כגון: לונג-שורט מניות, לונג-שורט אגרות חוב, אלגוטריידינג, מסחר בחוזים עתידיים על סחורות ומדדים ועוד. הכל כמפורט בהרחבה בהסכמי השותפות של הקרנות השונות. ההשקעה בקרנות הפורטפוליו תיעשה באמצעות השקעה בקרן הגידור ו/או במישרין על ידי השקעה באחת או יותר, מקרנות הפורטפוליו המפורטות מטה.

 

להלן פירוט קרנות הפורטפוליו:

יסעור שותפות מוגבלת

הקרן הוקמה בשנת 2017 ומנוהלת ע"י אלטשולר שחם, אהרון נבון וסער וינטראוב להם ניסיון רב שנים בניהול השקעות ממוקד שווקים מתעוררים. מטרת הקרן הינה ליצור ערך תוך ניצול הזדמנויות השקעה במגוון רחב של מכשירים. הקרן מתמקדת בשווקי אפריקה, אסיה, דרום אמריקה, מזרח ומרכז אירופה והמזרח התיכון. אסטרטגיית הקרן כוללת ניתוח מעמיק של שווקי המאקרו ותמחור כמותי של נגזרי מט"ח, ריבית ואשראי וכן יצירות פוזיציות Relative Value  ו Event Driven   בהתבסס על ניתוחים אלה.

אלטשולר שחם נץ, שותפות מוגבלת 

הקרן מנוהלת ע"י אלטשולר שחם ואיציק טרגן, אשר שימש כאחד ממנהלי הנוסטרו באלטשולר שחם ב-20 השנים האחרונות. מטרת הקרן הינה יצירת ערך עבור המשקיעים לאורך זמן, ללא מתאם לשוק המניות ואגרות החוב. הקרן פועלת במטרה לנצל "עיוותים" בשווקים הפיננסיים ומשקיעה בני"ע ומכשירים פיננסיים הנסחרים בארץ ובחו"ל (בעיקר ארה"ב ואירופה). משתתפת בהנפקות מקומיות וגלובליות (אג"חים ומניות), מבצעת פעילות ארביטראג', לונג/שורט בין אג"ח קונצרניות, אג"ח להמרה ומניות. בנוסף, הקרן פועלת באמצעות חוזים עתידיים ואופציות.

פורטפוליו A, שותפות מוגבלת

הקרן מנוהלת ע"י אלטשולר שחם ושירן בולגנים. הקרן מתמקדת בהשקעה באגרות חוב ומניות בכורה הנסחרות בארה"ב, ישראל וקנדה. בנוסף, הקרן פועלת באמצעות אסטרטגיות השקעה נוספות בשווקים הפיננסיים העולמיים, כגון: לונג, שורט ולונג/שורט על בסיס נכסים שונים. מטרת הקרן הינה לייצר תשואה מותאמת סיכון אופטימלית, על בסיס הערכת שווי כלכלית לטווח הארוך של מוצרי השקעה.

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יותם עירוני בטלפון - 073-2331522 או במייל - Yotam@altshul.co.il

תפריט משנה