שאלות ותשובות בנושא קרנות השתלמות

אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של קרנות השתלמות ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מה היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?

  • עבור כל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין ליהנות מהטבות מס בגין ההפקדות ומהתשואה לאורך שנים.

  • עצמאי המפקיד לקרן השתלמות ייהנה מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים שנצברים בקופה.
   להצטרפות לקרן השתלמות>

  • עצמאי בעל הכנסה מעסק או משלח יד יכול להפקיד בקרן השתלמות לצורך קבלת הוצאה מוכרת עד 4.5% מהכנסתו השנתית הקובעת, ועד תקרת הכנסה שנתית קובעת של 293,397 ₪.

   סכום ההפקדה המרבי המזכה בהטבת מס הינו: 13,202.8 שקלים (293,397 * 4.5%).

   בהפקדה שנתית מוטבת עד לסכום של 20,520 ₪ העמית לא ישלם מס על הרווח במשיכה כדין.

  • ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.

   קיימים תנאים נוספים למשיכה לאחר 3 שנים במקרה של השתלמות או במקרה שהעמית עבר את גיל הפרישה

  • כן, במידה וברשותכם קרן עם וותק הפקדות גבוה מ-6 שנים, תוכלו למשוך את הכספים גם מקרן צעירה אחת בכפוף לתנאים.

  • אין הכרח למשוך את הכספים מהקרן לאחר 6 שנים אם אינכם זקוקים לכסף באופן מיידי, מומלץ להשאירו בקרן כדי ליהנות מפוטנציאל תשואה נוסף בעתיד.

  • הרווחים בקרן השתלמות נזילה פטורים ממס (במשיכה כדין) עבור הפקדות עד התקרה המוטבת הקבועה בחוק:

   שכיר – עד הפרשה של 7.5% מעביד ו – 2.5% עובד מהשכר הקובע, עד תקרת שכר חודשית של 15,712 ₪ .

   עצמאי – עד תקרה הפקדה שנתית מוטבת של 20,520 ₪.

    

   הרווחים שנצבר כתוצאה מהפקדות העולות על תקרה המוטבת יחויבו במס על הרווחים בשיעור של 25% (על הרווח הריאלי).

  • לקרן השתלמות במעמד שכיר חלה חובה להפקיד מדי חודש. עצמאים יכולים להפקיד אחת לשנה. על מנת לקבל את הטבת המס יש לבצע את ההפקדות לפני תום שנת המס.

  • הכספים בקרן ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את הקרן המתאימה לאופייכם ולצרכיכם, ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה בכל עת תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן, תוכלו למנות או לשנות את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • עבור כל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין ליהנות מהטבות מס בגין ההפקדות ומהתשואה לאורך שנים.

  • שכיר המפקיד לקרן השתלמות יכול ליהנות מהשתתפות משמעותית שלמעסיק בחיסכון, מהטבות מס על ההפקדות ומניהול מקצועי של הכספים שנצברים בקופה.
   להצטרפות לקרן השתלמות>

  • שיעור הפקדת המעסיק אשר לא יחשב כהכנסה החייבת במס לעובד הינו עד 7.5% מהשכר הקובע. שיעור הפקדת העובד הינו עד 2.5% מתקרת השכר הקובע ובכל מקרה הפרשות העובד לא יפחתו משליש מהפרשות המעביד. הפקדות מעל לשיעורים אלו לא יזכו את העמית והמעסיק בהטבות מס. העובד יכול להפקיד מעל שליש מהשכר הקובע, אולם הפקדת עובד בשיעור העולה 2.5% מהשכר הקובע לא תיחשב הפקדה מוטבת המקנה פטור ממס על הרווח. הפקדת מעביד בשיעור  העולה על 7.5% מהשכר הקובע אפשרית אך היא לא תהווה הפקדה מוטבת המקנה פטור ממס על הרווח. בנוסף, הפרשת מעביד העולה על 7.5% תיחשב כהכנסת עבודה נוספת לעובד ותחויב במס הכנסה כבר בעת ההפקדה.

  • ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.

   קיימים תנאים נוספים למשיכה לאחר 3 שנים במקרה של השתלמות או במקרה שהעמית עבר את גיל הפרישה

  • כן, במידה וברשותכם קרן עם וותק הפקדות גבוה מ-6 שנים, תוכלו למשוך את הכספים גם מקרן צעירה אחת בכפוף לתנאים.

  • אין הכרח למשוך את הכספים מהקרן לאחר 6 שנים אם אינכם זקוקים לכסף באופן מיידי, מומלץ להשאירו בקרן כדי ליהנות מפוטנציאל תשואה נוסף בעתיד.

  • לא, קרן השתלמות נחשבת כהטבה שאינה חובה על המעסיק.

  • הרווחים בקרן השתלמות נזילה פטורים ממס (במשיכה כדין) עבור הפקדות עד התקרה המוטבת הקבועה בחוק:

   שכיר – עד הפרשה של 7.5% מעביד ו – 2.5% עובד מהשכר הקובע, עד תקרת שכר חודשית של 15,712 ₪ .

   עצמאי – עד תקרה הפקדה שנתית מוטבת של 20,520 ₪.

    

   הרווחים שנצבר כתוצאה מהפקדות העולות על תקרה המוטבת יחויבו במס על הרווחים בשיעור של 25% (על הרווח הריאלי).

  • לקרן השתלמות במעמד שכיר חלה חובה להפקיד מדי חודש. עצמאים יכולים להפקיד אחת לשנה. על מנת לקבל את הטבת המס יש לבצע את ההפקדות לפני תום שנת המס.

  • הכספים בקרן ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את הקרן המתאימה לאופייכם ולצרכיכם, ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה בכל עת תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן, תוכלו למנות או לשנות את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • עבור כל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין ליהנות מהטבות מס בגין ההפקדות ומהתשואה לאורך שנים.

  • שכיר המפקיד לקרן השתלמות יכול ליהנות מהשתתפות משמעותית שלמעסיק בחיסכון, מהטבות מס על ההפקדות ומניהול מקצועי של הכספים שנצברים בקופה.
   להצטרפות לקרן השתלמות>

  • שיעור הפקדת המעסיק אשר לא יחשב כהכנסה החייבת במס לעובד הינו עד 7.5% מהשכר הקובע. שיעור הפקדת העובד הינו עד 2.5% מתקרת השכר הקובע ובכל מקרה הפרשות העובד לא יפחתו משליש מהפרשות המעביד. הפקדות מעל לשיעורים אלו לא יזכו את העמית והמעסיק בהטבות מס. העובד יכול להפקיד מעל שליש מהשכר הקובע, אולם הפקדת עובד בשיעור העולה 2.5% מהשכר הקובע לא תיחשב הפקדה מוטבת המקנה פטור ממס על הרווח. הפקדת מעביד בשיעור  העולה על 7.5% מהשכר הקובע אפשרית אך היא לא תהווה הפקדה מוטבת המקנה פטור ממס על הרווח. בנוסף, הפרשת מעביד העולה על 7.5% תיחשב כהכנסת עבודה נוספת לעובד ותחויב במס הכנסה כבר בעת ההפקדה.

  • ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.

   קיימים תנאים נוספים למשיכה לאחר 3 שנים במקרה של השתלמות או במקרה שהעמית עבר את גיל הפרישה

  • כן, במידה וברשותכם קרן עם וותק הפקדות גבוה מ-6 שנים, תוכלו למשוך את הכספים גם מקרן צעירה אחת בכפוף לתנאים.

  • אין הכרח למשוך את הכספים מהקרן לאחר 6 שנים אם אינכם זקוקים לכסף באופן מיידי, מומלץ להשאירו בקרן כדי ליהנות מפוטנציאל תשואה נוסף בעתיד.

  • לא, קרן השתלמות נחשבת כהטבה שאינה חובה על המעסיק.

  • הרווחים בקרן השתלמות נזילה פטורים ממס (במשיכה כדין) עבור הפקדות עד התקרה המוטבת הקבועה בחוק:

   שכיר – עד הפרשה של 7.5% מעביד ו – 2.5% עובד מהשכר הקובע, עד תקרת שכר חודשית של 15,712 ₪ .

   עצמאי – עד תקרה הפקדה שנתית מוטבת של 20,520 ₪.

    

   הרווחים שנצבר כתוצאה מהפקדות העולות על תקרה המוטבת יחויבו במס על הרווחים בשיעור של 25% (על הרווח הריאלי).

  • לקרן השתלמות במעמד שכיר חלה חובה להפקיד מדי חודש. עצמאים יכולים להפקיד אחת לשנה. על מנת לקבל את הטבת המס יש לבצע את ההפקדות לפני תום שנת המס.

  • הכספים בקרן ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את הקרן המתאימה לאופייכם ולצרכיכם, ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה בכל עת תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן, תוכלו למנות או לשנות את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר