אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח

סיווג קרן: אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח | מספר נייר הערך: 5118591 | שיעור הוספה: ללא

ימי מסחר: ב'-ה' עד 16:00

לפרטים נוספים על אודות הקרן, לרבות צפייה בתשקיף הקרן, דוח שנתי שבתוקף, תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף, ראו דיווחי קרנות באתר המאי"ה.

 • דמי נאמן
  0.04% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • דמי ניהול
  1.25% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • תאריך תחילת הפעילות:
  16 דצמבר 2013
 • למידע נוסף אודות הקרן לחצו כאן
 • איך מצטרפים?

תפריט משנה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בתשואות/בדירוגי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות או להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אחד • רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף העיקרי, הדוחות השנתיים של הקרנות ולדיווחים המידיים שבתוקף כפי שמתפרסמים באתר ההפצה • המידע אשר באתר הבורסה מתעדכן על ידי הבורסה בתדירות משתנה ולכן עלולים להיווצר פערי מידע בין מועדי עדכון האתר. למידע נוסף, ניתן להתעדכן גם בדיווחים מיידים, דוחות שנתיים ותשקיף עיקרי באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007 • דמי ניהול תקפים כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת באמצעות דיווח מידי ומחושבים לפי אחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. 

ראה מקרא חשיפה 

סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה [כהגדרת מונח זה בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת הקרן לגורמי סיכון אשראי (להלן: "ההוראה")] או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה.
עד ליום 6.5.2019 היה שם הקרן אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח.