אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל

סיווג קרן: אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת דולר. | מספר נייר הערך: 5100235 | סיווג מס:חייבת | שיעור הוספה: ללא

ימי מסחר: ב' - ה' עד 16:00

לפרטים נוספים על אודות הקרן, לרבות צפייה בתשקיף הקרן, דוח שנתי שבתוקף, תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף, ראו דיווחי קרנות באתר המאי"ה.

 • דמי נאמן
  0.04% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • דמי ניהול
  0.78% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • תאריך תחילת הפעילות עפ"י מדיניות השקעה נוכחית:
  31 דצמבר 2005
 • למידע נוסף אודות הקרן לחצו כאן
 • איך מצטרפים?

תפריט משנה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בתשואות/בדירוגי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות או להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אחד • רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף העיקרי, הדוחות השנתיים של הקרנות ולדיווחים המידיים שבתוקף כפי שמתפרסמים באתר ההפצה • המידע אשר באתר הבורסה מתעדכן על ידי הבורסה בתדירות משתנה ולכן עלולים להיווצר פערי מידע בין מועדי עדכון האתר. למידע נוסף, ניתן להתעדכן גם בדיווחים מיידים, דוחות שנתיים ותשקיף עיקרי באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007 • דמי ניהול תקפים כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת באמצעות דיווח מידי ומחושבים לפי אחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. 

ראה מקרא חשיפה