קרנות אג"ח בארץ משולבת - כללי

 

 

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

א.ש. SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
5119227
אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות
א.ש SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) חודשי
5130331
אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 20% מניות
א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
5125141
אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות
א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5127170 אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - חשיפה מרבית מעל 30% מניות

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע •  אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • הקרנות הינן פטורות למעט אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל שהינה קרן חייבת.לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: http://maya.tase.co.il/reports/details/1112599/2/0, והדיווחים המידיים שבתוקף.