קרנות אג"ח בארץ - שקליות

 

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

אלטשולר שחם (00) שקלית ללא מניות - קרן נאמנות 5100813  אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות אחר
אלטשולר שחם (00) שקלית בינונית - קרן נאמנות 5115035  אג"ח בארץ - שקליות,  אג"ח שקליות בלבד, שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)
אלטשולר שחם (00) ריבית משתנה - קרן נאמנות 5111026 אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות כללי - ללא מניות
אלטשולר שחם (1A) מק"מ פלוס - קרן נאמנות 5115431 אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות כללי- עד 10% מניות 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה  • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע •  אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • הקרנות הינן פטורות למעט אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל שהינה קרן חייבת. • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: https://maya.tase.co.il/reports/details/1244641/2/0, והדיווחים המידיים שבתוקף.