אלטשולר שחם (4D) הקרן הירוקה

סיווג קרן: מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל | מספר נייר הערך: 5105218 | שיעור הוספה: ללא

ימי מסחר: ב'-ה' עד 16:00

לפרטים נוספים על אודות הקרן, לרבות צפייה בתשקיף הקרן, דוח שנתי שבתוקף, תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף, ראו דיווחי קרנות באתר המגנ"א.

 • דמי נאמן
  0.04% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • דמי ניהול
  2.25% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • תאריך תחילת הפעילות:
  10 פברואר 2005
 • למידע נוסף אודות הקרן לחצו כאן
 • איך מצטרפים?

תפריט משנה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

• מנהל הקרן הינו אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות או להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אחד • רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף העיקרי, הדוחות השנתיים של הקרנות ולדיווחים המידיים שבתוקף כפי שמתפרסמים באתר ההפצה • המידע אשר באתר הבורסה מתעדכן על ידי הבורסה בתדירות משתנה ולכן עלולים להיווצר פערי מידע בין מועדי עדכון האתר. למידע נוסף, ניתן להתעדכן גם בדיווחים מיידים, דוחות שנתיים ותשקיף עיקרי באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007 דמי הניהול מחושבים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

ראה מקרא חשיפה