דו"חות כספיים - אלטשולר שחם פנסיה:

דו"חות כספיים - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה:

מאזן אקטוארי ודוח תנועה רבעון 1 2012

דוח כספי רבעון 1 2012

דוח כספי רבעון 2 2012

דוח כספי רבעון 3 2012

דוח אקטוארי רבעון 3 2012

דוח כספי רבעון 4 2012

דוח אקטוארי רבעון 4 2012

סקירת הנהלה רבעון 4 2012

נספח ג מעקב נכות 2012

דוח כספי רבעון 1 2013

דוח אקטואר רבעון 1 2013

דוח כספי רבעון 2 2013

דוח אקטואר רבעון 2 2013

דוח אקטואר רבעון 3 2013

דוח כספי רבעון 4 2013

דוח אקטואר רבעון 4 2013

סקירת הנהלה רבעון 4 2013

חלק נספח ג מעקב נכות 2013

דוח כספי רבעון 1 2014

דוח אקטואר רבעון 1 2014

דוח כספי רבעון 2 2014

דוח אקטואר רבעון 2 2014

דוח כספי רבעון 3 2014

דוח אקטואר רבעון 3 2014

דוח כספי רבעון 4 2014

דוח אקטואר רבעון 4 2014

סקירת הנהלה רבעון 4 2014

דוח כספי רבעון 1 2015

דוח אקטואר רבעון 1 2015

דוח כספי רבעון 2 2015

דוח אקטואר רבעון 2 2015

דוח כספי רבעון 3 2015

דוח אקטואר רבעון 3 2015

דוח כספי רבעון 4 2015

דוח אקטואר רבעון 4 2015

סקירת הנהלה רבעון 4 2015

דוח כספי רבעון 1 2016

דוח אקטואר רבעון1 2016

דוח כספי רבעון 2 2016

דוח אקטואר רבעון2 2016

דוח כספי רבעון 3 2016

דוח אקטואר רבעון 3 2016

דוח כספי רבעון 4 2016

סקירת הנהלה רבעון 4 2016

דוח אקטואר רבעון 4 2016

דוח כספי רבעון 1 2017

דוח אקטואר רבעון 1 2017

דוח כספי רבעון 2 2017

דוח אקטואר רבעון 2 2017

דוח כספי רבעון 3 2017

דוח אקטואר רבעון 3 2017
דוח כספי רבעון 4 2107
דוח אקטואר רבעון 4 2017
סקירת הנהלה רבעון 4 2017
דוח כספי רבעון 1 2018
דוח אקטואר רבעון 1 2018
דוח כספי רבעון 2 2018
דוח אקטואר רבעון 2 2018
דוח כספי רבעון 3 2018
דוח אקטואר רבעון 3 2018
דוח כספי רבעון 4 2018
דוח אקטואר רבעון 4 2018
סקירת הנהלה רבעון 4 2018
דוח כספי רבעון 1 2019
דוח אקטואר רבעון 1 2019
דוח כספי רבעון 2 2019
דוח אקטואר רבעון 2 2019
דוח כספי רבעון 3 2019
דוח אקטואר רבעון 3 2019
דוח כספי רבעון 4 2019
דוח אקטואר רבעון 4 2019
סקירת הנהלה רבעון 4 2019
דוח כספי רבעון 1 2020
דוח אקטואר רבעון 1 2020
דוח כספי רבעון 2 2020
דוח אקטואר רבעון 2 2020
דוח כספי רבעון 3 2020
דוח אקטואר רבעון 3 2020

דו"חות כספיים - אלטשולר שחם פנסיה כללית:

דוח כספי רבעון 1 2012

דוח אקטוארי רבעון 1 2012

דוח כספי רבעון 2 2012

דוח אקטוארי רבעון 2 2012

דוח כספי רבעון 3 2012

דוח אקטוארי רבעון 3 2012

דוח כספי רבעון 4 2012

דוח אקטוארי רבעון 4 2012

סקירת הנהלה רבעון 4 2012

דוח כספי רבעון 1 2013

דוח אקטואר רבעון 1 2013

דוח כספי רבעון 2 2013

דוח אקטואר רבעון 2 2013

דוח כספי רבעון 3 2013

דוח אקטואר רבעון 3 2013

דוח כספי רבעון 4 2013

דוח אקטואר רבעון 4 2013

סקירת הנהלה רבעון 4 2013

דוח כספי רבעון 1 2014

דוח אקטואר רבעון 1 2014

דוח כספי רבעון 2 2014

דוח אקטואר רבעון 2 2014

דוח כספי רבעון 3 2014

דוח אקטואר רבעון 3 2014

דוח כספי רבעון 4 2014

דוח אקטואר רבעון 4 2014

סקירת הנהלה רבעון 4 2014

דוח כספי רבעון 1 2015

דוח אקטואר רבעון 1 2015

דוח כספי רבעון 2 2015

דוח אקטואר רבעון 2 2015

דוח כספי רבעון 3 2015

דוח אקטואר רבעון 3 2015

דוח כספי רבעון 4 2015

דוח אקטואר רבעון 4 2015

סקירת הנהלה רבעון 4 2015

דוח אקטואר רבעון 1 2016

דוח כספי רבעון 1 2016

דוח אקטואר רבעון 2 2016

דוח כספי רבעון 2 2016

דוח כספי רבעון 3 2016

דוח אקטואר רבעון 3 2016

דוח כספי רבעון 4 2016

סקירת הנהלה רבעון 4 2016

דוח אקטואר רבעון 4 2016

דוח כספי רבעון 1 2017

דוח אקטואר רבעון 1 2017

דוח כספי רבעון 2 2017

דוח אקטואר רבעון 2 2017

דוח כספי רבעון 3 2017

דוח אקטואר רבעון 3 2017
דוח כספי רבעון 4 2017
דוח אקטואר רבעון 4 2017
סקירת הנהלה רבעון 4 2017
דוח כספי רבעון 1 2018
דוח אקטואר רבעון 1 2018
דוח כספי רבעון 2 2018
דוח אקטואר רבעון 2 2018
דוח כספי רבעון 3 2018
דוח אקטואר רבעון 3 2018
דוח כספי רבעון 4 2018
דוח אקטואר רבעון 4 2018
סקירת הנהלה רבעון 4 2018
דוח כספי רבעון 1 2019
דוח אקטואר רבעון 1 2019
דוח כספי רבעון 2 2019
דוח אקטואר רבעון 2 2019
דוח כספי רבעון 3 2019
דוח אקטואר רבעון 3 2019
דוח כספי רבעון 4 2019
דוח אקטואר רבעון 4 2019
סקירת הנהלה רבעון 4 2019
דוח כספי רבעון 1 2020
דוח אקטואר רבעון 1 2020
דוח כספי רבעון 2 2020 
דוח אקטואר רבעון 2 2020
דוח כספי רבעון 3 2020
דוח אקטואר רבעון 3 2020

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר