רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60

מספר קופה: 9845 | קוד קופה 513173393-00000000001092-9845-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.10.2021

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  04 ינואר 2016
 • יתרת נכסים
  452525
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.10.2021

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.10.2021
   • 12.33%
    לא סחיר
   • 87.67%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    7.61%
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    9.58%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    27.01%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    7.60%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    0.67%
   • מניות בארץ
    10.59%
   • מניות בחו"ל
    27.90%
   • אחר
    5.01%
   • הלוואות בארץ
    4.02%
   חשיפה אפקטיבית למניות 46.77% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 36.78% **
  • 9.91%

   תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2021

  • 16.93%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 11.2020 עד 10.2021

  • 7.37%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 11.2018 עד 10.2021

  • 6.07%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 11.2016 עד 10.2021

  • 3.38

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 11.2016 עד 10.2021

  • 4.11%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2020

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר המסלול מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "פסגות") לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") על כן, המידע המוצג טרם מועד זה הוא מידע שהועבר לחברה על ידי פסגות. *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. *התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. *אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.