נעים להכיר - iShares

iShares, מבית BlackRock, פותחת הזדמנויות בשווקים בינלאומיים, כדי לענות על הצרכים המתפתחים של המשקיעים. ל-iShares מעל 20 שנות ניסיון, והיא מחזיקה למעלה מ-900 קרנות נסחרות (ETFs1)2. חברת iShares ממשיכה לקדם את התעשייה הפיננסית ולנהל יותר כסף מאשר כל חברת השקעות אחרת2.

 

לראשונה בישראל, ETFs1 הזמינות לרכישה בשקלים

iShares ואלטשולר פותחים את עולם ה-(Exchange Traded Fund (ETFs הגלובאליים - חברת מוצרי המדדים הגדולה בעולם2 מגיעה לישראל ומזמינה אתכם ללמוד על היתרונות:

  • שיעור דמי ניהול ידועים מראש3
  • קרן שאינה מחלקת - הדיבידנדים מושקעים בחזרה בקרן4
  • אחזקה של נכס הבסיס (מוצרים פיזיים)
  • מוצרים נקובים ב-₪
  • מגוון רחב של מדדי אג"ח ומניות בחו"ל

 

ETFs של אחת מחברות הנכסים הפיננסים הגדולה בעולם5 - BlackRock וחברת מוצרי המדדים הגדולה בעולם - 2iShares

 

רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר של BlackRock ישראל, כאן >>

לרכישת קרנות סל זרות iShares, פנו ליועץ ההשקעות בבנק6.
ליצירת קשר - ניתן לפנות במייל: PBR@altshul.co.il

 

iShares - קרנות סל זרות:

קטגוריה

שם הקרן

מספר נייר


Equity index
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 1159250
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 1159243
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 1159094
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 1159169
(iShares MSCI China A UCITS ETF (Acc 1159110
iShares MSCI ACWI UCITS ETF 1159235
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 1159219
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 1159201
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 1159227
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 1159193
(iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc 1159144
(iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc 1159136
 (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc 1159128
Fixed-income index iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 1159177
(iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc  1159268
(iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc  1159276
iShares $ ִִִִTIPS UCITS ETF 1159060
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF 1159086
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 1159151
iShares Global Aggregate Bond (USD Hedged) UCITS ETF 1159102
iShares $ Corp Bond UCITS ETF 1159185
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 1159078
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 1158989

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

תפריט משנה

ETF .1 הינה קרן חוץ נסחרת כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), תשע"ו-2016. 2. מבוסס על נכסים מנוהלים של 2.67 טריליון דולר, נכון ל-31.12.20. 3. באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. 4. קרן שאינה מחלקת: קרן נאמנות שמנהל הקרן הודיע לגביה שהיא צוברת את הנכסים ולא יחולקו ממנה תשלומים במזומן לבעלי היחידות. אם נוצרים רווחים בקרן (למשל מתקבולי דיבידנד וריבית), הרווחים מושקעים מחדש על פי מדיניות ההשקעה של הקרן. 5. מבוסס על נכסים מנוהלים של 8.68 טריליון דולר, נכון ל-31.12.20. | 6. רכישה ומכירת יחידות של קרנות הנאמנות של BlackRock וכן של ה- ETFים של iShares הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "מוצרי BlackRock"), נעשית דרך חבר בורסה בלבד - בנקים או חברי בורסה שאינם בנקים. ניתן למצוא את רשימת חברי הבורסה באתר הבורסה - קישור | לקוחות המנויים בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולקוחות המנויים גם בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 | אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע | הקרן אינה מתמחה בהשקעות בישראל | זכויות בעל יחידה של הקרן, הנובעות מהחזקתה, שיירכשו בישראל, זהות לזכויותיו של כל בעל יחידה בקרן | מנהל הקרן אינו בעל רישיון לפי חוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ואינו מבוטח כאמור בחוק זה | נציג הקרן בישראל הינו אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ | מנהל הקרן אינו בעל רישיון ניהול קרנות בישראל | הקרן ומנהל הקרן כפופים להוראות דין האיחוד האירופאי UCITS | אין לפרש מסמך זה או דרך הצגת הנתונים בו כהחלת דיני מדינת ישראל על הקרן או מנהל הקרן כפי שחלים על קרנות ומנהלי קרנות ישראלים | מחירי יחידות הקרן המוצעות ומידע נוסף על הקרן, מתפרסמים בדרך כלל על בסיס יומי בבלומברג, רויטרס ובכתובת: https://www.blackrock.com/il

*אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות להשגת תוצאה ו/או תשואה חיובית ו/או תשואה כלשהי לאורך זמן.