קרנות הנאמנות שלנו

משפחת קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם מתחלקת ל-10 קבוצות לפי הפירוט להלן:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות תתבצע היא בהסתמך על תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים בלבד. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • ט.ל.ח