אלטשולר שחם(4B) ♦ סופה מניות - קרן נאמנות

סיווג קרן: מניות בארץ, מניות כללי | מספר נייר הערך: 5126701 | שיעור הוספה: ללא
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2019
ימי מסחר: א' עד 15:00, ב'-ה' עד 16:00

לפרטים נוספים על אודות הקרן, לרבות צפייה בתשקיף הקרן, דוח שנתי שבתוקף, תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף, ראו דיווחי קרנות באתר המאי"ה.

 • דמי נאמן
  0.05% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • דמי ניהול
  2.2% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • תאריך תחילת הפעילות על פי מדיניות ההשקעה הנוכחית:
  14 ינואר 2002
 • יתרת נכסים
  962396
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.03.2019
 • איך מצטרפים?

מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2019 ^

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מיידים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. ♦ שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה