קופת גמל להשקעה - שאלות ותשובות

כל מה שמעניין אתכם אודות קופת גמל להשקעה:

 • מדובר בקופת גמל נזילה בכל עת, אליה ניתן להפקיד החל מהשקל הראשון ועד לתקרה של 70,000 ₪* לאדם לשנה. בעת משיכת הכספים כסכום חד פעמי ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים. בנוסף, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60 ללא תשלום מס.

 • קופת גמל להשקעה מתאימה לכולם! כל אחד רשאי לפתוח קופה כזו, בכל גיל וללא מגבלה של סכום הפקדה מינימאלי. במילים אחרות, קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון נהדר לטווח קצר, בינוני וארוך.

 • אין סכום הפקדה מינימאלי לקופה וכל חוסך יכול לבחור בסכום ההפקדה המתאים לו עד לתקרה של 70,000 ₪* לאדם בשנה (זהו סכום ההפקדה המקסימאלי לאדם לשנה).

 • ניתן למשוך את הכספים מקופת גמל להשקעה כסכום חד פעמי בכל רגע נתון בנוסף, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60.

 • לא. הפקדה לקופת גמל להשקעה אינה מזכה בהטבת מס.

 • בעת משיכה חד - פעמית (הונית) ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים, כנהוג באפיקי השקעה אחרים. במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60 תהנו מפטור ממס.

 • תדירות ואופן ההפקדה נתונים לבחירתו של החוסך- ניתן יהיה להפקיד לקופה באופן שוטף או באופן חד-פעמי באחד מאמצעי התשלום הבאים: הוראת קבע, העברה בנקאית או שיק.

 • הכספים בקופת הגמל החדשה ינוהלו על ידי חברות מנהלות באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה בהתאם לאופייכם ולצרכיכם.

 • כן, ניתן לבחור מסלול מתוך מגוון מסלולי השקעה, בעלי רמות סיכון שונות, בהתאם לאופייכם ולצרכיכם. פירוט של מסלולי ההשקעה הקיימים בקופת הגמל להשקעה ניתן לראות בקישור הבא.

 • ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בכל עת ללא תשלום מס.

 • כן. באפשרותכם למנות מוטבים כרצונכם, שיהיו זכאים לכספים במקרה של חו"ח פטירה.

 • הקופה החדשה לא תכלול כיסוי ביטוחי כלשהו.

 • הכספים שיחסכו בקופת גמל להשקעה יכולים אמנם לתת תוספת נאה לקצבה החודשית בעתיד, אבל הם לא מיועדים להחליף את החיסכון הפנסיוני של החוסכים. החוסכים צריכים להמשיך להפריש לפנסיה כרגיל ולנצל את קופת הגמל החדשה כאפיק להגדלת סל החסכונות שלהם לטווח קצר, בינוני או ארוך.

 • אחד ההבדלים המרכזיים הינו בנזילות הכספים: קופת גמל להשקעה נזילה תמיד. כלומר ניתן למשוך את הכספים בכל עת באופן חד פעמי ללא "קנס" פירעון מוקדם ובניכוי מס על הרווחים. לעומת זאת, בקופת הגמל המסורתית ניתן למשוך את הכספים כקצבה רק לאחר גיל פרישה.

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. • האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה. • אין באמור לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות חוק קופות הגמל ו/או פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין. • אין באמור התחייבות להשגת תשואות עודפות או כדי להעיד על תשואות או דירוגים שיושגו בעתיד. • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. * סכום תקרת ההפקדה יעודכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.