טפסים

טפסים דיגיטליים: ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו.

תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.

טופס הצטרפות לקופת גמל / קרן השתלמות

 

טופס הצטרפות והעברה לקופת גמל / קרן השתלמות

 

טופס העברה בין מסלולים - קופת גמל / קרן השתלמות

 

טופס משיכה מקרן השתלמות

 

יפוי כח לקבלת מידע - עבור כלל המוצרים

 

עדכון פרטים אישיים

 

טופס משיכה מחשבונות קטנים

 

טופס מינוי מוטבים

 
ההצטרפות לקופות הגמל של אלטשולר שחם פשוטה ויכולה להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
טופס דיגיטלימלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו.

באמצעות הדואר: בחרו בטופס הרצוי לכם מתוך הטפסים המצויים בעמוד זה, מלאו את כל פרטיכם האישיים וחתמו במקומות הרלוונטיים. אנא הקפידו למלא את פרטיכם המלאים כולל פרטי מוטבים ופרטי קופה / קופה מעבירה במידה ויש. לאחר שמילאתם את הטפסים כראוי צרפו אליהם צילום תעודת זהות כולל ספח או צילום דרכון במקרה של תושב זר. ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה וספח ושלחו לכתובתנו המופיעה באתר בצירוף צילום תדפיס של הקופה / קופה מעבירה. נציגינו יצרו איתכם קשר בהמשך. 

באמצעות הטלפון: פנו לנציגינו בטלפון: 5054*.

באמצעות סניף הבנק: פנו לייעוץ פנסיוני בסניף הבנק הקרוב לביתכם.

 

לטפסי קופת גמל להשקעה - לחצו כאן

לטפסי הפנסיה - לחצו כאן

הטפסים בפורמט PDF הדורש הורדת תוכנת אקרובט רידר (חינם)

 

טפסי הצטרפות והעברה

טופס הצטרפות לקופת גמל

טופס הצהרת עצמאי בקופת גמל

טופס הצטרפות לקרן השתלמות

טופס הצהרת עצמאי בקרן השתלמות

יש למלא טפסי הצטרפות במקרה של פתיחת קופה חדשה ובמקרה של העברת קופה קיימת.

טופס הצהרת FATCA

טופס הצהרות עמית-W8

טופס הסבר מילוי W8

טופס הצהרות עמית-W9

טופס הצהרת עמית – תיקון 190 

טופס כתב מינוי מוטבים

טופס הצטרפות לקופת גמל ברירת מחדל

טופס לאיחוד חשבונות

טפסי העברה

יש למלא טפסי העברה במקרה של העברת כספי הצבירה מקופה אחרת.

* עבור עמית שכיר בעל קופת גמל קיימת - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה, להחתים את המעסיק על טופס הצטרפות עובדים לקופה ולצרף צילום תעודת זהות.

* עבור עמית עצמאי - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה ולצרף צילום תעודת זהות.

טופס הצטרפות של קופה מרכזית לפיצויים (מיועד למעסיקים בלבד)

טופס העברה של קופה מרכזית לפיצויים

טופס הצהרת רואה חשבון לביצוע העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופות אישיות

בקשה להחזר כספים מקופה מרכזית לפיצויים עבור תשלום הפקדות שנתיות לעובדים

טופס ביטול העברה

טופס גילוי נאות

 

הוראת קבע

טופס הוראת קבע

מיועד לעמית עצמאי או למעסיק להחתמת הבנק. 

הטופס כולל את כל קופות הגמל שלנו.

 

העברה בין מסלולים

טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים

מיועד ללקוחות קיימים, המעוניינים לשנות את מסלול השקעתם.

 

טפסי משיכה*

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל במעמד שכיר

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

טופס משיכת כספים מחשבונות קטנים

בקשה לתשלום פיצויי פיטורין מקופה מרכזית לפיצויים

בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל / קרן השתלמות

כתב ויתור ושיפוי למשיכת כספי פיצויים מחשבון נפטר

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גמל 2017-9-8

טופס נלווה למשיכה בהוראת קבע
טופס כתב הצהרה ושיפוי – משיכה מחשבון קטין 

* לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי
למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר
 

שינויים

טופס עדכון פרטי אישיים

טופס בקשה לקבלת דוחות תקופתיים בדואר אלקטרוני

טופס בקשה לקבלת דוחות תקופתיים בדואר

כתב ביטול הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה / בקופת גמל / בקרן השתלמות

 


 

יפויי כוח

טופס יפוי כוח למתן מידע בקופות גמל

טופס יפוי כוח לביצוע פעולות בקופות גמל

לשם מינוי מיופה כוח לביצוע פעולות, על מיופה הכח ומייפה כוחו להגיע למשרדי החברה עם תעודת זהות לצורך זיהוי אל מול נציג החברה

טופס ייפוי כוח חבר קיבוץ
טופס מנוי איש קשר של המעסיק לקבלת מידע

טופס הרשאת מעסיק לגורם מתפעל

טופס ביטול הרשאת מעסיק לגורם מתפעל

 

ייפוי כוח לבעל רישיון

נספח א'

נספח ב' 1

נספח ב' 2

נספח ג'

נספח ד'

 

 

* בכל בקשת משיכה - יש להעביר את טפסי המשיכה והטפסים הנלווים המפורטים בטופס

בדואר אלקטרוני: sherut@altshul.co.il או בפקס 073-2462700, 

כמו כן ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 5054*

 

אפשר לעזור?