Market Neutral

מקטינה סיכונים, מגדילה סיכויים

א.ש Smart Beta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח.
מספר הקרן: 5129085
דמי ניהול: 1.35%**
לעמוד הקרן

לראשונה בישראל!
קרן מחקה הפועלת בשווקים עיקריים בעולם 
באסטרטגיית "Market Neutral", אשר מקובלת בקרב מנהלי נכסים "מתוחכמים" בארץ ובעולם, כגון: קרנות גידור*.

מהי אסטרטגיית Market Neutral?

מהי אסטרטגיית Market Neutral? Market Neutral הינה אסטרטגיית השקעה מקובלת בקרב משקיעים ומנהלי השקעות מתוחכמים המעוניינים להשיג תשואה חיובית הן בשוק עולה והן בשוק יורד, תוך הפחתה משמעותית של סיכון השוק (בשונה ממכשירי ההשקעה הפופולאריים שהינם בעלי קורלציה גבוהה לשווקים). אסטרטגיית Market Neutral מושגת לרוב על ידי השקעה בפוזיציות לונג ושורט, במטרה להגדיל מחד את התשואה על ידי בחירת המניות הטובות ביותר, ולהקטין מאידך את התשואה המושפעת מתנודות השווקים.
האם ישנה דרך אחת המקובלת לסוג השקעה Market Neutral? בעולם קיימות מספר דרכים לבצע השקעה מסוג Market Neutral, אך המהות של כולן דומה - השגת תשואה חיובית תוך הקטנת סיכון השוק בצורה משמעותית. השוני בין אסטרטגיית ה - Market Neutral הינו בשיטת בחירת המניות להשקעה (לדוגמה, באמצעות ניתוח פנדמנטלי או באמצעות סינון המבוצע באמצעות "פקטורים").
מי משקיע באמצעות אסטרטגיית Market Neutral? אסטרטגיית ההשקעה מסוג Market Neutral מקובלת בקרב משקיעים מתוחכמים, ביניהם קרנות גידור, שסף הכניסה הכספי אליהן גבוה והנזילות (היכולת להפקיד או למשוך את כספי ההשקעה) הינה בדרך כלל חודשית או יותר מכך. בשנים האחרונות התפתחו והונפקו בארה"ב גם קרנות נאמנות הפועלות באסטרטגיית Market Neutral, כאשר ביחס למכשירי השקעה אחרים, רף הכניסה אליהן נמוך מאוד והנזילות הינה יומית.
מהם היתרונות בהשקעה באמצעות אסטרטגיית Market Neutral? היתרון המשמעותי הינו הפחתת סיכון השוק בצורה משמעותית. בדרך השקעה זו, בה הקורלציה לשווקים הינה נמוכה, קיימת אפשרות להרוויח הן בשוק יורד והן בשוק עולה, וזאת בהנחה שהמניות שנבחרו להשקעה ב"לונג" ישיגו תשואות עודפות על מניות שנבחרו להשקעה ב"שורט". 
בנוסף, הקורלציה הנמוכה, מספקת גיוון לתיקי ההשקעות המסורתיים הבנויים בדרך כלל מנכסים או מכשירי השקעה שהינם בקורלציה גבוהה לשווקים. השקעה מסוג Market Neutral מאופיינת בסטיית תקן נמוכה משמעותית מזו של שוק המניות, ולכן יכולה במקרים מסויימים לספק "עוגן" בתיק ההשקעות. כמו כן, בתקופה של ירידות בשווקים האסטרטגיה צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק (Drawdown נמוך).
כיצד נמדדת הצלחה של השקעה באמצעות אסטרטגיית Market Neutral? אסטרטגיית Market Neutral מוצלחת הינה כזו המשיגה תשואה חיובית לאורך זמן, תוך שמירה על קורלציה נמוכה לשווקים (ערכי בטא נמוכים) ו- Drawdown נמוך. נהוג לכנות השקעה מסוג זאת כ- Absolute Return, כלומר שהתשואה המושגת ממנה אינה ברת השוואה למדדים או לנכסים אחרים, אשר בדרך כלל הינם בקורלציה גבוהה לשווקים.

סינון של חמישה פקטורים מעולם Smart Beta:

פקטור ה - CBGPR
משמש אינדיקטור לרווחיות החברה
פקטור ה - VaR
משמש אינדיקטור להערכת סיכון המניה
פקטור ה - Low Vol
משמש אינדיקטור לתנודתיות המניה
פקטור המומנטום + פקטור ה -MAD
משמש אינדיקטור למגמת תשואות המניה


דסק קשרי יועצים
| 073-2331719 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: מיועד ליועצי השקעות בלבד  מנהל הקרן: אלטשולר שחם - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. • יועץ השקעות לקרן: סמארט בטא בע"מ. * למדיניות השקעות מלאה ופירוט נוסף, ראה תשקיף הקרן, תשקיף עיקרי, ודיווחים מידיים שבתוקף. ** כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, באמצעות דיווח מיידי, מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יעלה את שכרו עד 1.1.2020. לפרטים נוספים ראה דיווח באתר המגנ"א מיום 11.2.2016, מס' אסמכתא: 2016-03-0269444. • קרן חדשה שהחלה בהצעת יחידותיה לציבור לראשונה ביום 14.8.2019. מועד סיום תקופת התאמת הנכסים למדיניות ההשקעות 28.9.2019. *** לפירוט נוסף אודות המדדים ולצפייה במחירי המדדים, המתפרסמים על בסיס יומי, יש לעיין באתר עורך המדד אלפא ביתא:
 http://indices.alpha-beta.co.il/MainPage.aspx?fid=6. **** אין לראות באמור לעיל התחיבות להשגת תשואה עודפת. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • ALPHABETA • ט.ל.ח.