הצטרפות וטפסים

טפסים דיגיטליים:
ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו.
תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.

הצטרפות לאלטשולר שחם פנסיה - הקרן הנבחרת

 

טופס העברה פנסיה

 

טופס בקשת המשכיות / עזיבת עבודה בקרן פנסיה

 

עדכון פרטים אישיים – גמל / השתלמות / פנסיה כללית ומקיפה

 

טופס הוראת קבע - פנסיה

  

טופס הכר את הלקוח

 

טופס הצהרת נהנה

 

טופס שיוך הפקדה בהעברה בנקאית – שכיר

 

טופס בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה

 

טופס העברה בין מסלולי השקעה בקרן פנסיה


טפסים להדפסה:

ההצטרפות לקרנות הפנסיה של אלטשולר שחם פשוטה ויכולה להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

באופן עצמאי: בחרו בטופס הצטרפות עמית לקרן הפנסיה המקיפה או הכללית. יש למלא את כל הפרטים (למעט הצהרת בריאות במקרה בו הנכם מבקשים להצטרף לקרן הפנסיה הכללית).

במידה והנכם מעוניינים להעביר קרן פנסיה קיימת עליכם לבחור ולמלא גם טופס בקשת העברה לקופת גמל משלמת לקצבה.

חובה לצרף צילום תעודת זהות. במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.

את הטפסים המלאים החתומים וצילום תעודת זהות יש להעביר אלינו למייל Sherut@altshul.co.il.

באמצעות הטלפון: פנו לנציגינו בטלפון: 5054*

הטפסים בפורמט PDF, הדורש תוכנת אקרובט רידר (הורדה חינם) 

טפסים להורדה (pdf):

טופס הצטרפות לאלטשולר שחם פנסיה - הקרן הנבחרת 
טופס הצטרפות לקרן הפנסיה הנבחרת של המעסיק (נספח ז')
טופס הצטרפות לקרן הכללית

טופס הכר את הלקוח
טופס הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון

טופס בקשת העברה לקופת גמל משלמת לקצבה

טופס לשינוי מעסיק

טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

הסברים וטפסי תביעות
חוברת תביעת זקנה
הליך הנחיות טפסים תביעת זקנה

טופס בקשת משיכה מקרן פנסיה

טופס משיכת כספי נפטר

טופס הצהרת מוטב למקרה מוות

טופס כתב מינוי מוטבים/ שינוי מוטבים

כתב ביטול הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה / בקופת גמל / בקרן השתלמות

טופס בקשה להעברה בין מסלולי השקעה

הסבר לטופס 101

טופס 101

טופס עדכון פרטים אישיים

טופס לשמירת כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה

הצהרת בריאות

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 8-9-2017

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

טופס בקשה לקבלת דוחות תקופתיים לעמית
טופס לשמירת כיסוי ביטוחי לנכה חלקי
שמירה על כיסוי ביטוחי בעת ניוד נכנס
הודעת מעסיק לחברה מנהלת על מעמד כספי פיצויים
טופס יפוי כוח לקבלת מידע
טופס יפוי כוח לקבלת מידע ולביצוע פעולות
דף הנחיות לעצמאי – קרן הפנסיה הנבחרת
טופס עדכון פרטי ביטוח
ביטול בקשת משיכה מקרן פנסיה מקיפה או כללית
הצהרה בדבר הפקדה לקרן פנסיה בשיעור שונה מ-16%

תפריט משנה

אפשר לעזור?