הצטרפות וטפסים

טפסים דיגיטליים:
ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו.
תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.

טופס הצטרפות והעברה - פנסיה

 

טופס העברה פנסיה

 

טופס בקשת המשכיות / עזיבת עבודה בקרן פנסיה

 

טופס הצטרפות לקרן פנסיה

 

עדכון פרטים אישיים – גמל / השתלמות / פנסיה כללית ומקיפה

 

טופס הוראת קבע - פנסיה

  

טופס הכר את הלקוח עצמאיים - פנסיה כללית

 

טופס הצהרת נהנה


טפסים להדפסה:

ההצטרפות לקרנות הפנסיה של אלטשולר שחם פשוטה ויכולה להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

באופן עצמאי: בחרו בטופס הצטרפות עמית לקרן הפנסיה המקיפה או הכללית. יש למלא את כל הפרטים (למעט הצהרת בריאות במקרה בו הנכם מבקשים להצטרף לקרן הפנסיה הכללית).

במידה והנכם מעוניינים להעביר קרן פנסיה קיימת עליכם לבחור ולמלא גם טופס בקשת העברה לקופת גמל משלמת לקצבה.

חובה לצרף צילום תעודת זהות. במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.

את הטפסים המלאים החתומים וצילום תעודת זהות יש להעביר אלינו למייל Sherut@altshul.co.il או לפקס 073-2462700.

באמצעות הטלפון: פנו לנציגינו בטלפון: 5054*

הטפסים בפורמט PDF, הדורש תוכנת אקרובט רידר (הורדה חינם) 

טפסים להורדה (pdf):

טופס הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה

טופס הצטרפות לקרן פנסיה כללית
טופס הכר את הלקוח
טופס הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון

טופס בקשת העברה לקופת גמל משלמת לקצבה

טופס בקשה להצטרפות מעסיק

טופס עדכון פרטי ביטוח

טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות

טופס בקשת תשלום פנסית זיקנה

טופס בקשת משיכה מקרן פנסיה

טופס משיכת כספי נפטר

טופס הצהרת מוטב למקרה מוות

טופס כתב מינוי מוטבים/ שינוי מוטבים

כתב ביטול הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה / בקופת גמל / בקרן השתלמות

טופס העברת כספים בין מסלולים השקעה בקרנות פנסיה

טופס הסבר למילוי טופס 101

טופס 101

טופס עדכון פרטים אישיים

טופס בקשת המשכיות/עזיבת עבודה בקרן פנסיה

טופס קבלת דוחות שנתיים בדואר אלקטרוני

טופס קבלת דוחות שנתיים בדואר

טופס הצהרת בריאות

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 8-9-2017

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

טופס בקשה לקבלת דוחות תקופתיים לעמית
אפשר לעזור?