אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 1328 | מספר מסלול: 2196 | קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה-30.06.2017 | **דמי ניהול ועמלות

אופי מדיניות השקעה
 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ינואר 2016
 • יתרת נכסים
  10732
מידע ונתונים נכונים ליום ה-30.06.2017
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    21.95%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    3.10%
   • אג"ח ממשלתיות מיועדות
    15.74%
   • מזומנים ושווי מזומנים
    56.60%
   • אחר
    2.52%
  • 0.13%
   תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש יוני

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

^ אחוז ההשקעה באג"ח ממשלתיות מיועדות בקרן הפנסיה המקיפה הינו 30%. אחוז השקעה זה נמדד בעת רכישת האג"ח בתחילת כל חודש. עם זאת, ייתכנו שינויים מינוריים באחוז ההשקעה במהלך החודש הקלנדרי בהתאם לשינויים ביתרות הנכסים בקרן.

הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה) •  תשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.