א.ש SmartBeta מחקה (4A) גרמניה A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח

סיווג קרן: מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר. | מספר נייר הערך: 5120266 | סיווג מס:- | שיעור הוספה: ללא
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.01.2019
ימי מסחר: ב'-ה' עד 15:00

לפרטים נוספים על אודות הקרן, לרבות צפייה בתשקיף הקרן, דוח שנתי שבתוקף, תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף, ראו דיווחי קרנות באתר המאי"ה.

 • דמי נאמן
  0.04% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • דמי ניהול
  0.36% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • תאריך תחילת הפעילות:
  20 אפריל 2015
 • יתרת נכסים
  5196
  (באלפי ש''ח) ליום 31.01.2019
 • איך מצטרפים?

מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.01.2019 ^^

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מיידים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. ~יובהר, כי בהתאם להוראת הרשות לני"ע, היום הראשון לצורך קביעת תחילת התקופה לחישוב תשואה, הוא היום שלאחר היום שבגינו נרשמו לראשונה יחידות בקרן. ♦ שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה 
עד ליום 22.11.2018 נקראה הקרן א.ש 4B) SmartBeta) גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח.