א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח

סיווג קרן: מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מניות Technology. | מספר נייר הערך: 5128277 | סיווג מס:- | שיעור הוספה: ללא
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.01.2019
ימי מסחר: ב'-ה' עד 15:00

לפרטים נוספים על אודות הקרן, לרבות צפייה בתשקיף הקרן, דוח שנתי שבתוקף, תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף, ראו דיווחי קרנות באתר המאי"ה.

 • דמי נאמן
  0.03%
 • דמי ניהול
  0.9% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • תאריך תחילת הפעילות:
  17 ספטמבר 2018
 • יתרת נכסים
  2485
  (באלפי ש"ח) ליום 31.01.2019
 • איך מצטרפים?

מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.01.2019 ^^

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מיידים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. ♦ שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה 
עד ליום 22.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta מחקה 4A) A.B USA Technology) מנוטרלת מט"ח.