א.ש SmartBeta מחקה (4A)
A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח*

סיווג קרן: מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי מנוטרלת מט"ח, חו"ל גאוגרפי אחר | מספר נייר הערך: 5130760 | שיעור הוספה: ללא

ימי מסחר: ב'-ה' עד 15:00

לפרטים נוספים על אודות הקרן, לרבות צפייה בתשקיף הקרן, דוח שנתי שבתוקף, תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף, ראו דיווחי קרנות באתר המגנ"א.

 • דמי נאמן
  0.03% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • דמי ניהול
  0.9% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן
 • תאריך תחילת הפעילות:
  04 פברואר 2020
 • למידע נוסף אודות הקרן לחצו כאן
 • איך מצטרפים?

תפריט משנה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות בקרן היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מיידים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *הקרן היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא 04.02.2020. *מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן 20.03.2020. • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007 דמי הניהול מחושבים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

ראה מקרא חשיפה