מהם היתרונות של מדדי הסמארט?

לפי הנתונים, אחד מכל ארבעה גופים מוסדיים בארה"ב משתמש במדדי הסמארט בטא החדשים. מיהם אותם מדדים חכמים ומדוע המשקיעים כל כך אוהבים אותם?

 

 

להלן עיקרי הסרטון:

 

מהם מדדי ה"סמארט בטא"?

 

מהפכת המדדים של שנות ה- 90, הובילה להתפתחותם של אלפי מדדים בארץ ובעולם. בניגוד למדדים מסורתיים אלו, בהם המניות ומשקלן במדד נקבע לפי שווי השוק שלהן, מדדי הסמארט בטא מתבססים על פרמטרים אחרים, כגון תנודתיות נמוכה, מומנטום, ערך, איכות וכדומה. מחקרים אקדמיים רבים שנעשו לאורך השנים הוכיחו שקיים מתאם גבוה בין פרמטרים אלו לבין הקטנת הסיכון והגדלת התשואה של ההשקעה. במילים אחרות, מדדי הסמארט בטא הם למעשה גישת השקעות חדשה, המאפשרת למשקיעים ליהנות משילוב בין עולם הניהול האקטיבי לבין הפסיבי, וכך לייצר פוטנציאל לתשואה עודפת על פני המדדים המסורתיים *.

 

מהם היתרונות של מדדי הסמארט בטא?

 

במדדי שווי השוק המסורתיים, מספר קטן יחסית של חברות גדולות תופסות נתח גדול מהמדד. במדד ת"א 100 למשל, שש חברות בלבד מהוות כמחצית מהמדד, כך שהפיזור האפקטיבי הוא לא באמת בין מאה ניירות. מחקרים רבים מראים שמניות של חברות קטנות מניבות תשואות גבוהות יותר לאורך זמן מאשר הגדולות, אולם בגלל שיעורן הנמוך במדד, השפעתן עליו היא נמוכה. בנוסף, מניות גדולות לרוב מסוקרות על ידי מספר גדול יותר של אנליסטים, כך שיש סיכוי קטן יותר שיסחרו בזול. לעומת זאת, מדדי הסמארט בטא בנויים אחרת ובדרך כלל נותנים משקל שווה למניות במדד, כך שהפיזור רחב יותר ופוטנציאל התשואה של המניות הקטנות או הזולות יותר נלקח בחשבון בצורה יעילה הרבה יותר*.

 

עד כמה פופולאריים מדדי הסמארט בטא בעולם?

 

מהפכת המדדים החכמים כבר נמצאת בעיצומה בעולם. המספרים מלמדים כי אחד מכל ארבעה גופים מוסדיים בארה"ב משתמש במדדי הסמארט בטא, ולפי הערכות, עד שנת 2018 כשליש מנכסי המשקיעים המוסדיים באפיק המנייתי יושקעו באמצעות מדדי סמארט בטא. ההצלחה של המדדים החכמים הגיעה גם אל המשקיעים הפרטיים - לפי הנתונים של חברת Blackrock, זרמו לתעשיית המדדים החכמים בארה"ב בשנת 2013 כשישים וחמישה מיליארד דולר, שזה כשלושים ושישה אחוזים מסך הגיוסים בתעשייה. זהו גידול של שמונים וחמישה אחוזים בהשוואה ל- 2012, ולהערכתנו המספרים רק ילכו ויגדלו בעתיד.

 

למוצרי SmartBeta

 

תפריט משנה

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 27/03/2014 הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש של אלטשולר שחם.