המדריך להצלחה בבחירת קרן נאמנות


השקעה באמצעות קרן נאמנות היא אחת הדרכים הנפוצות והמומלצות ביותר להשקעה בשוק ההון. קרן הנאמנות מאפשרת לציבור המשקיעים להשיג חשיפה רחבה לשוק ההון גם באמצעות השקעה בסכום קטן יחסית. ההשקעה בקרן נאמנות נוחה, זמינה, ונזילה להשקעה בבורסה.


התאמה לצרכים
בתי השקעות מציעים לציבור מגוון רחב מאד של קרנות נאמנות מסוגים שונים. ריבוי הקרנות מקשה על הבחירה בקרן המתאימה ולכן יש להקפיד ולבחור את הקרן הנותנת את המענה הטוב ביותר לצרכי המשקיע. לשם כך על המשקיע להגדיר לעצמו מראש כמה כסף בכוונתו להשקיע, כיצד יחולק הכסף בין אפיקי ההשקעה השונים ולאיזה תקופת זמן ומטרה הוא מיעד את הכספים.


חלוקת הכספים

לאחר שהוגדרו היעדים יש להחליט כיצד לחלק את כספי ההשקעה בין הקרנות השונות. הבחירה אינה קלה וצריכה להתבסס על פרמטרים שונים ואיכות הניהול המקצועי של מנהל הקרן. לשם כך יש לבחון את התשואות שהשיגה הקרן לאורך זמן, מדיניות ואסטרטגיית ההשקעה שלה.


תשואה / תשואות*
הדרך המקובלת ביותר לבחינת רמת הניהול של קרן נאמנות היא באמצעות בדיקת ביצועי הקרן לאורך זמן. על מנת לבדוק את ביצועי הקרן יש להשוותם לביצועים של הקרנות הפועלות באותו התחום ובאותו פרק זמן. מומלץ, שלא להסתפק בבחינת ביצועי הקרן בחודשים האחרונים, או מתחילת השנה, אלא לבדוק את שיעור התשואה לאורך מספר שנים וגם בעיתות משבר, כאשר השווקים ירדו. יש לזכור, עם זאת, שהתשואות משקפות את העבר ואינן מסוגלות בהכרח לנבא את העתיד. בנוסף, כדאי לבדוק שמדיניות ההשקעה של הקרן לא השתנתה במהלך השנים כדי למנוע הפתעות לא נעימות.


איכות הניהול

מדד חשוב נוסף לבחירת קרן נאמנות הוא זהותו של הגוף המנהל. לשם כך מומלץ לבחור בחברת השקעות בעלת ניסיון רב, שהוכיחה את יכולתה גם בתקופות שפל בבורסה. בחירה בחברה בעלת ידע וניסיון תבטיח שקט נפשי ותעניק למשקיע בטחון כי כספו מופקד בידי מנהלי כספים מקצועיים, רציניים ואחראיים. חברות ההשקעות הגדולות רכשו ידע וניסיון רב בשוק ההון ומסוגלות להערכתנו לזהות ולנצל את מצב השוק כדי להשיג תשואות חיוביות*.


מדיניות השקעה

קרנות נאמנות מפרסמות תשקיף, שבו הן מפרטות את מדיניות ההשקעה שלהן ואופי ההשקעה. יש לוודא שמדיניות ההשקעה של הקרן עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית ההשקעה של המשקיע ומתאימה לרמת החשיפה בה הוא מעוניין.


דירוג קרנות נאמנות

אחת הדרכים להשוואה בין מספר קרנות, הפועלות באותו תחום, היא באמצעות דירוגים, שמבצעים גופים חיצוניים אוביקטיבים. מרבית הבנקים מפעילים מערכות ייעוץ לקרנות נאמנות, המסוגלות לתת תמונה מלאה על פעילות הקרנות לאורך זמן, תוך השוואתן לקרנות אחרות, הפעילות באותו אפיק השקעה.


close

• אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. • רכישת יחידות תתבצע היא בהסתמך על תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים בלבד. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. * אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • ט.ל.ח