נציב פניות ותלונות הציבור - קרנות נאמנות

פניות ותלונות בנושא קרנות נאמנות המנוהלות ע"י אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, ניתן להעביר למר עפר גזית, ממונה ציות ואכיפה פנימית.

להלן פרטי ההתקשרות:

כתובת דוא"ל: compliance@altshul.co.il 

טלפון: 5054* או 073-2331779
פקס: 077-2331514
כתובת: הברזל 19 א', רמת החייל, ת"א 6971026

v שעות הפעילות - שעות פעילות הממונה הינן בימים א'-ה', בין השעות 09:00-18:00, 
         למעט בערבי חג וחגים.

v לוח זמנים לטיפול בפנייה- הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך
        7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה  תשובה בכתב תוך
        21* ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

v פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה:
             - פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, שמן המלא של קרנות הנאמנות 
               הרלוונטיות, תאריך הפנייה, פירוט הפנייה, טלפון, מייל, כתובת, מסמכים נלווים 
               הקשורים לנושא הפנייה במידה וישנם.
             - במידה והפונה מעוניין להתלונן באופן אנונימי : יש לציין בשם פרטי ושם משפחה
               "אנונימי" ואם הפונה ירצה שתוחזר לו תשובה למקור התקשרות לא מזוהה, יציין מהו.

v כללים לטיפול בפנייה:
             - ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות לעיל. 
             - מומלץ לפרט ככל הניתן את הפנייה ולהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים על מנת
               לקצר תהליכים ולסייע במתן מענה הטוב ביותר.
             - הממונה מתחייב לבדוק את הפנייה/תלונה לעומק, תוך שימוש בכל המידע הרלבנטי
               לצורך בדיקתו, במסגרת לוחות הזמנים המפורטים לעיל.

 

close

*במקרים חריגים רשאי הממונה על פניות הציבור להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת, שלא תעלה על 21 ימי עסקים, אשר תמנה מתום 21 ימי העסקים מיום קבלת הפניה.