מקרא פרופיל חשיפה


 לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007:

ערך בשם הקרן

דרגת חשיפה

0

ללא חשיפה

1

עד 10 אחוזים

2

עד 30 אחוזים

3

עד 50 אחוזים

4

עד 120 אחוזים

5

עד 200 אחוזים

6

מעל 200 אחוזים

להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007:

ערך בשם הקרן

דרגת חשיפה

0

ללא חשיפה

A

עד 10 אחוזים

B

עד 30 אחוזים

C

עד 50 אחוזים

D

עד 120 אחוזים

E

עד 200 אחוזים

F

מעל 200 אחוזים

לשם הדוגמא: אלטשולר שחם (4D) הקרן הירוקה
הערך 4- מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות. 
הערך D- מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למטבע חוץ.

close