אג"ח קונצרניות זרות מעניינות להשקעה?

אלטשולר שחם
|
08 אוקטובר, 2015
גילוי נאות

תפריט משנה


בשש השנים האחרונות ראינו את הסצנריו הבא חוזר על עצמו שוב ושוב: התגברות החששות של המשקיעים מהאטה בעולם, מהתרחבות הבעיות או מפחדים אחרים, ואז הם מייד נהרו אל האג"חי, והובילו אותו לעליות מחירים. כיום, אחרי מספר שנים של עליות מחירים מרשימות, נראה שמרבית האג"ח הגיעו לרמת מחיר לא זולה. למעשה, כדי להגדיל את פוטנציאל התשואה מעל 1-2% בשנה, כבר יש צורך לרכוש אג"ח ארוכות מאוד עם מועד פדיון של עשרות שנים קדימה.

 

נניח שארה"ב תצליח לעמוד בהחזר האג"ח הארוכות למשקיעים, עדיין חייבים להבין את הסיכון המרכזי הנוסף שיש באג"ח ארוכות - סיכון עליית הריבית, והתנודתיות שנגזרת ממנו. תארו לעצמכם שרכשתם אג"ח דולרית של ממשלת ארה"ב עם מועד פדיון בעוד 30 שנה. אם תחזיקו את האג"ח עד לפדיון מבלי למכור, היא צפויה להניב לכם תשואה שנתית לפדיון (ברוטו) של כ- 2.9%^ כמעט אחוז נוסף על התשואה של אג"ח ל-10 שנים.

 

אבל, במהלך 30 השנים הקרובות מחיר האג"ח עלול להיות תנודתי למדי. תארו לעצמכם כי הריבית בארה"ב תעלה בסך הכול בחצי האחוז (למען האמת היא לא חייבת לעלות בפועל, מספיק שהמשקיעים יעריכו שהיא תעלה בשיעור כזה). היות ושוק ההון הוא מקום יעיל, במקרה כזה, תשואת האג"ח ל-30 שנה תעלה בחצי אחוז, אבל היות ומדובר באג"ח עם מח"מ של 15 שנים, המשקיע יאבד חצי אחוז לכל שנת השקעה, כלומר יפסיד 7.5% מההשקעה שלו. זאת תנודת מחיר גדולה למדי כלפי מטה. במילים אחרות, חשבתם שקניתם נייר סולידי, אבל בפועל קיבלתם נייר בעל תנודתיות גבוהה למדי. הפד האמריקני עדיין מתלבט מתי להעלות את הריבית, אבל אפשר להניח שהוא יעשה את זה בעתיד הנראה לעין, כך שהסיכון הזה הוא ממשי.

 

האם שווה לעלות על רכבת ההרים הזו ל-30 שנה רק כדי לנסות להשיג תשואה נמוכה מ-3% בשנה? ועדיין לא דיברנו על הפסד התשואה הפוטנציאלי במקרה שתהיה אינפלציה גבוהה מהערכות המשקיעים. לכן, גם אם יש לכם אופק השקעה של עשרות שנים לפניכם, לא מומלץ היום לרכוש אג"ח ארוכות תוך כוונה להחזיקן עד לפדיון.

 

מסתבר שיש חלופה מעניינת עבור משקיעים שמוכנים לסבול תנודתיות מסוימת בדרך, אבל מעוניינים בתשואה גבוהה יותר ממה שמציעות האג"ח הממשלתיות - אג"ח לטווח בינוני-ארוך של חברות מובילות בחו"ל. קחו לדוגמא את ענקית המחשבים יבמ או חברת ההשקעות ג'י.פי מורגן. שתיהן חברות מובילות בתחומן, בעלות יציבות פיננסית ותזרים מזומנים חזק, ולכן הן תוכלנה לעמוד ללא קושי בהחזר החובות למחזיקי האג"ח. גם חברות הדירוג מסכימות עם הקביעה הזו ומדרגות את האג"ח שלהן בדירוג גבוה של A+ (יבמ) ו- A- (ג'י.פי מורגן).

 

לשתי החברות יש אגרות חוב (דולריות) ל- 10 שנים עם תשואה נאה לפדיון חשוב לזכור כי מדובר בהשקעה באג"ח קונצרניות, כך שהסיכון גבוה יותר מזה של האפיק הממשלתי, והוא עשוי להתאים בעיקר למשקיעי "קנה והחזק" שמוכנים להסתפק בתשואת האג"ח הנוכחית ולהחזיק אותן ברציפות עד לפדיון.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ^ מקור הנתון במערכת בלומברג, מעודכן נכון ליום 01.10.2015 ועשוי להשתנות בכל עת.

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר