האם הירידות יצרו הזדמנויות בשוק האג"ח הקונצרני?

אלטשולר שחם
|
06 ינואר, 2015
גילוי נאות


בדומה למתרחש בשוק האג"ח הממשלתי, גם האג"ח הקונצרניות חוו לאחרונה ירידות שערים, ואפילו חדות יותר. אין ספק שלהורדת אופק דירוג האשראי של ישראל על ידי סוכנויות הדירוג הבינלאומיות הייתה השפעה שלילית על השוק הקונצרני המקומי, אולם עיקר ההשפעה מקורה בהאטה בפעילות הכלכלית במשק לאחרונה, ובמיוחד מגמה שלילית בפעילותן של מספר חברות בולטות, כגון אפריקה ישראל, דיסקונט השקעות, אידיבי פיתוח והחברות השייכות לקבוצת פישמן.

 

ההאטה במשק הישראלי אינה יוצאת דופן, והיא חלק מההתאוששות האיטית מידי של אירופה ומדינות מתפתחות מובילות. למעשה, פרט לארה"ב, מרבית כלכלות העולם אינן צומחות בשיעורים דומים לאלו שאפיינו אותן בעבר. התלות של הכלכלה המקומית בייצוא לחו"ל הוא גדול, ולכן ירידה בהיקף הייצוא משפיעה לשלילה על התמ"ג. התגברות התחרות בין החברות, במיוחד בתחום הקמעונאות והתקשורת, גם היא עושה את שלה ומקשה על החברות לצמוח.

 

הנפילה של הרובל הרוסי נותנת גם היא את אותותיה ומחלישה את החברות שיש להן תלות במכירות ברוסיה. לאור זאת, לא מפתיע שאג"ח של חברות כמו אפריקה ישראל ומירלנד מקבוצת פישמן, שהכנסותיהן ברובל ונזקקות להחזיר את חובותיהן בשקלים, חוו ירידות שערים חדות לאחרונה. אם רוסיה לא תתגבר על המשבר הכלכלי כבר בשנה-שנתיים הקרובות, אפריקה תהיה חייבת להגביר את קצב מימוש הנכסים בישראל, ארה"ב ואירופה, וגם להגדיל ככל האפשר את משיכת הדיבידנדים מהחברות הבנות. אחרת, היא לא תוכל לעמוד בהתחייבויות למשקיעים.

 

גם הסאגה סביב הבראת אידיבי פיתוח והכישלון בהנפקת אדמה, הוסיפה שמן למדורת המימושים באפיק הקונצרני. החשש של המשקיעים הוא כי כל עוד תשואות האג"ח של החברות האלו יהיו דו-ספרתיות גבוהות, הן לא תוכלנה לגייס חוב נוסף והן עלולות להיקלע למשבר פיננסי עמוק כבר בעתיד הנראה לעין.

 

ירידות השערים בשוק האג"ח הובילו לאחרונה להתרחבות של מרווחי התשואה מעל האג"ח הממשלתיות המקבילות. ועדיין, המרווחים נמוכים בכאחוז מהממוצע הרב שנתי ובוודאי נמוכים בצורה משמעותית מערכם בעיתות משבר.

 

חייבים להודות שמצבן של חלק נכבד מהחברות המקומיות טוב יותר בהשוואה לעבר, אולם חשוב לזכור את ההבדל בין האפיק הקונצרני לממשלתי. אמנם, גם אג"ח ממשלתיות עלולות לחוות הפסדים כשנראה עליית ריבית, אולם ממשלת ישראל ככל הנראה תמשיך לעמוד בהצלחה בתשלומי הריבית והקרן. לעומת זאת, כיום, הריבית הנמוכה מאפשרת לחברות רבות לעמוד בתשלומים לבעלי האג"ח שלהן רק בעקבות "גלגול" סדרת אג"ח קיימת בסדרה חדשה במימון זול. העלאת ריבית במידה ותתרחש, והמשך האטה במשק, עלולים להקשות על המיחזור הזה ולהביא את החברות לקשיים תזרימיים. לדעתנו, במרבית סדרות האג"ח הקונצרניות המקומיות, מרווחי התשואה הנוכחיים אינם מפצים על הסיכון הזה, ולכן מומלץ להקטין את החשיפה לאפיק בתקופה הנוכחית.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.