הקריסה של רוב מניות חברות הקניונים מוצדקת?

אלטשולר שחם
|
11 אפריל, 2018
גילוי נאות


התגברות הקניה המקוונת של הצרכנים הובילה לירידה במחירן של רוב מניות חברות הקניונים. ירידות מוצדקות או הזדמנות השקעה?

בחודשים האחרונים מציגות חלק ממניות חברות האופנה ירידות שערים, זאת בין היתר על רקע רשתות אופנה שונות שהגישו לבית המשפט בקשות להקפאת הליכים או פירוק. הירידה במכירות של חלק מרשתות האופנה, כמו גם של קמעונאיות מתחומים נוספים, מקורה כידוע משילוב של מעבר הקונים לרכישה מקוונת באתרי אינטרנט בינלאומיים וכן מקניה בחנויות פיזיות בחו"ל בחסות מדיניות השמיים הפתוחים, שהוזילה את מחירי הטיסות.

נראה שהמסקנה של המשקיעים הייתה שירידה בפדיונות של חלק מרשתות האופנה משמעותה פגיעה חריפה בהכנסות,  זה הוביל לירידה חדה ברוב מניות חברות הקניונים. ברור שהסביבה העסקית של חברות הקניונים הפכה להיות מאתגרת יותר, אבל האם זה מצדיק ירידה כה חדה ברוב מניות המגזר? לדעתנו לא.  צריך לבצע הבחנה בין קניונים חזקים אשר צפויים לשמור על מעמדם וכן לשים לב שהחברות פעילות גם בתחומים נוספים, כגון משרדים שלרוב נהנים מביקושים חזקים, לוגיסטיקה ואחרים.

דוגמא לחברה כזו היא עזריאלי. לפי הדוח השנתי האחרון שפרסמה החברה, הרווח התזרימי חצה (FFO) את רף מיליארד השקלים. עזריאלי גם הציגה צמיחה של 6.5 אחוז בהכנסות התפעוליות נטו (NOI) בהשוואה ל-2016, ובתחום הקניונים היה גידול של כ-5% בפדיונות בקניוני עזריאלי השונים. בהתאם לצמיחה  ב-NOI, החברה גם שמרה על תפוסה מלאה בקניונים שבבעלותה, ויש אף ביקושים של חנויות נוספות המעוניינות לשכור שטחים בקניוני החברה. ברור שבמצב הנוכחי מחירי השכירות בקניונים ככל הנראה לא יוכלו להמשיך לעלות באותו קצב מהיר כמו שראינו בשנים האחרונות, אבל מכאן ועד לירידה גורפת במחירי השכירות ייתכן כי הדרך עוד רחוקה.

בנוסף, עזריאלי הצליחה לגוון את תיק הנכסים שלה, כך שבסוף  2017 חלק ניכר מה-NOI שלה הגיע מפעילויות שאינן בקניונים, בעיקר פעילות משמעותית בתחום המשרדים. בנוסף, החברה סיימה לבנות ולאכלס את מגדל המשרדים בשרונה, ומתכננת להקים 2 בנייני משרדים גדולים נוספים באזור. עזריאלי גם פעילה בתחום הדיור המוגן, שנמצא בפריחה בשנים האחרונות לאור העלייה בתוחלת החיים באוכלוסייה. על פי הערכות החברה היא צפויה להמשיך לצמוח גם בשנים הבאות.

הקניונים שבבעלותה של עזריאלי נמצאים רובם במרכזי ערים, מה שככל הנראה ישמור על רמת ביקושים גבוהה בהם, הן מצד השוכרים והן מצד הלקוחות. בנוסף, בניגוד לאירופה, בישראל אין ממש מסחר אמיתי ברחובות הערים, וניתן לומר שרוב הפעילות הקמעונאית מתרכזת בקניונים, מה ששמר על מעמדם כמקומות מבוקשים. בהשוואה לארה"ב, כמות שטחי המסחר לנפש בישראל גם נמוכה יותר. בנוסף, הקניונים קרובים  למרכזי האוכלוסייה העיקריים, מה שמקל על ההגעה אליהם.

גם הנתונים הדמוגרפיים של מדינת ישראל עשויים לשחק  לטובת הקניונים. ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם המערבי עם שיעור ילודה גבוה. בהינתן שבעתיד הקרוב לא צפויים להיבנות קניונים רבים נוספים, המשמעות היא שלקניונים הנוכחיים צפויים להגיע יותר ויותר אנשים מידי שנה. סביר שהאיתנות הפיננסית של עזריאלי תאפשר לה להמשיך לגייס מימון זול גם בעתיד כדי שתוכל להמשיך לצמוח ולגוון את תיק הנכסים שלה. לדעתנו, נקודות החוזקה הרבות של עזריאלי הופכות את מניותיה להשקעה אטרקטיבית לטווח ארוך.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.