כשהדולר והאירו הפכו שווים: הסיבות, המגמות והמשמעויות

לראשונה מזה 20 שנה, הדולר והאירו – שני המטבעות המרכזיים ביותר - נסחרים בשוויון. יש לכך שלל סיבות, כשהמרכזית היא כמובן העובדה שמתווה העלאות הריבית בארה"ב מהיר וברור הרבה יותר ביחס למדינות אירופה, מה שמחזק את הדולר. אבל זה לא הכל

"לראשונה מזה 20 שנה, הדולר והאירו – שני המטבעות המרכזיים ביותר - נסחרים בשוויון". מאזניים עם מטבעות
אתי יוחנן
|
01 אוגוסט, 2022

להלן תמלול הסרטון:

על מה מעיד תהליך ההיחלשות של האירו מול הדולר, ובמקביל התחזקות הדולר מול האירו ומול מטבעות נוספים בעולם?

שלום אלון, תופעה זו נובעת מהרבה סיבות. בראש ובראשונה, העובדה שהריבית בארה"ב עולה מהר ובאופן חד יותר ביחס למה שקורה באירופה. בעוד שבארה"ב היו כבר כמה וכמה העלאות ריבית בחודשים האחרונים, ועוד העלאות צפויות קדימה - באירופה הבנק המרכזי העלה את הריבית לראשונה בחודש יולי האחרון. עניין זה יוצר פער לטובת ארה"ב, כך שהריבית באירופה וביפן, למשל, הופכת פחות ופחות אטרקטיבית. אבל הריבית היא לא הכל.

 

אתי, תוכלי להרחיב? מהן הסיבות הנוספות?

כשמסתכלים ברמה המאקרו כלכלית, לטווח הבינוני והארוך, התמונה שמתקבלת היא שלכלכלה האמריקאית יש יתרון ברור על פני הכלכלה האירופאית. אחד האיומים המשמעותיים של הכלכלה האירופאית בטווח הקצר והבינוני, הוא התלות המשמעותית באספקת גז מרוסיה שיש למדינות היבשת, ולגרמניה בפרט. לפלישה של רוסיה לאוקראינה ישנה השפעה משמעותית יותר על אירופה, מאשר על ארה"ב. רוסיה היא ספקית הגז הכמעט בלעדית של גרמניה, ושל מדינות נוספות באירופה. הגז הינו משאב מרכזי ביבשת המשמש חברות, מפעלים ותעשיות רבות, וכן מהווה אמצעי מרכזי לחימום בתי התושבים בתקופת החורף. החודשים הקרובים עשויים להכניס את הכלכלות הגדולות באירופה לאי ודאות גדולה מאוד באשר לאספקת הגז לשטחן, והן כבר נערכות לבצע תעדוף כזה או אחר, במקרה שבו האספקה תהיה מוגבלת. דבר נוסף הוא העניין הדמוגרפי, אשר מלווה את הכלכלה האירופאית כבר שנים. הילודה הנמוכה והאוכלוסייה שהולכת ומזדקנת, צפויים להוות מכשול משמעותי לפוטנציאל הצמיחה בעתיד, והפתרון לכך לא נראה באופק. לכן, היחלשות האירו מול הדולר באה לידי ביטוי בעוצמה גבוהה יותר ביחס למסחר של מטבעות אחרים מול הדולר.

 

ולסיום, עד עכשיו דיברנו בעיקר על החולשה והבעיות המבניות של הכלכלה האירופית. מה לגבי הכלכלה האמריקאית – איך היא נראית במבט קדימה?

ארה"ב היא הכלכלה הגדולה בעולם, ולכן באופן טבעי מהווה מקום מקלט עבור משקיעים בעתות משבר. לאור החולשה המשמעותית של רוב שוקי המניות והאג"ח בעולם מתחילת השנה, והחשש מפני האטה כלכלית ומיתון – נראה כי קיימת נטייה מצד משקיעים להעדיף את היציבות שמציעה ארה"ב בתקופות כאלה. הכלכלה האמריקאית גם מושכת אליה משקיעים אשר מוותרים על השקעה שנחשבת ברמת סיכון גבוהה יותר כמו שווקים מתעוררים ומדינות מתפתחות, שהיציבות שלהן בתקופות כאלה מתערערת. כל אלה משפיעים באופן ישיר גם על המסחר בדולר ומעניקים לו יתרון ביחס למטבעות אחרים.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 01/08/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.