פיקדונות מט"ח: אפשרות ליהנות מהריבית העולה

בימים של תנודתיות גבוהה בשווקים, רבים מחפשים חלופה עם חשיפה פחותה לשוק ההון. פיקדונות מט"ח הם אפיק המאפשר ליהנות מעליית הריבית, לצד נזילות גבוהה יחסית בפיקדון לטווח קצר

בימים של תנודתיות גבוהה בשווקים, רבים מחפשים חלופה עם חשיפה פחותה לשוק ההון. מחשב עם מפת עולם
אלטשולר שחם
|
19 דצמבר, 2022
|
הסקירה היא מיום 19/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

שיעור האינפלציה הגבוה בארה"ב ובאירופה והטלטלה בשווקים מובילים חלק מהמשקיעים לחפש אפיקים יציבים וחסינים יחסית בפני מיתון, נוכח התחזיות להאטה כלכלית. אחת האפשרויות המעניינות נמצאת בפיקדונות - אפיק מוכר וסולידי, הנהנה כיום מסביבת הריבית העולה - ובפרט בפיקדונות מט"ח. אם עד לפני כשנה לא היה יתרון משמעותי לפיקדונות בשל הריבית האפסית, הרי שבחודשים האחרונים הם הפכו לחלופה אטרקטיבית יחסית, לאור הריבית המובטחת לצד היכולת לשמור על נזילות בהתאם לצורך ולמסלול הפיקדון.

 

לחצו כאן כדי לפתוח פיקדון מט"ח

 

נכון להיום, הריבית המוצעת בגין פיקדון דולרי גבוהה יותר מהריבית המוצעת על פיקדונות שקליים,  ופיקדון כזה מתאים בעיקר למי שמחזיק דולרים בחשבונו.  Financial Services מבית אלטשולר שחם מציעה פיקדונות בריבית קבועה במט"ח ובשקלים, בטווח הנע בין חודש לשנה. פיקדונות אלו עשויים להתאים ללקוחות פרטיים ולחברות, כמו גם למשקיעים המחפשים אפיקים יציבים יחסית בתקופה זו וחשיפה פחותה לסיכונים בשוק ההון.

 

כדי ליהנות מפיקדון מט"ח Financial Services  בתנאי ריבית אטרקטיביים, כל שנדרש הוא פתיחת חשבון, העברת סכום הפיקדון ובחירת תקופת הפיקדון הרצויה. הפיקדון מוקם ללא עלות הקמה, עלויות סליקה או עמלות מכירה וקנייה, כאשר במועד הפירעון הלקוח יקבל את הקרן והריבית בניכוי מס כחוק.

 

סכום מינימום לפיקדון:

שקלי- 500 אלף.

מטבע חוץ- 100 אלף.

 

Financial Services מעניקה שירותי מטבע גלובליים מתקדמים, וגישה ישירה לחדר העסקאות. פתיחת החשבון מבוצעת בתהליך הצטרפות דיגיטלי מהיר, ומאפשרת ליהנות גם ממגוון השירותים הנוספים של החברה.

 

לחצו כאן כדי לפתוח פיקדון מט"ח

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 19/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.