אפקט הקורונה: ההשפעה הכלכלית על כספי החיסכון וההשקעה

אלטשולר שחם
|
16 מרץ, 2020

תפריט משנה

כולנו עוקבים בדריכות אחר הכותרות המתחדשות בנושא וירוס הקורונה, וכן אחר ההנחיות מצד גורמים מוסמכים שונים. לצד העניין הבריאותי, לוירוס הקורונה יש כמובן גם השפעה כלכלית שגרמה עד כה לתנודתיות גבוהה בשוק ההון. אחת לתקופה אנחנו חווים אירוע כזה או אחר שגורם ללחץ ולאי ודאות בזמן הקצר, אשר גורר פעולות דרסטיות מצד חוסכים ומשקיעים.

 

ראשית, כדאי לזכור שהאנושות כבר התמודדה בעבר עם לא מעט אירועים בסדרי גודל דומים, כולל התפרצות של מגיפות שנראו מאיימות לא פחות מהקורונה: סארס, הפרה המשוגעת, שפעת העופות, שפעת החזירים, זיקה, אבולה ועוד. אף לא אחת מהמגפות הללו נתפסת כמאיימת על האנושות בימים אלו.

 

בנוסף, נציין, כי באירועים דרמטיים שהתרחשו בעבר, כמו מלחמות עולם, התקיימה חזרה לשגרה והתאוששות כלכלית, לכן, אנו סבורים שאין סיבה שזה לא יהיה המצב גם הפעם. ויותר מזה - מלחמות ואירועים דרמטיים אחרים בדרך כלל כוללים גם הרס וחורבן של מבנים ותשתיות, דבר המייצר קושי גדול יותר להתאושש. זהו לא הסיפור במקרה של וירוס הקורונה ולכן ניתן להעריך שההתאוששות תהיה מהירה יחסית לכשימצא פתרון כזה או אחר.

 

כשמסתכלים על ההתמודדות של הממשל הסיני והטיפול שלו בוירוס הקורונה, ההנחה היא שיכולת ההתאוששות הכלכלית מהאירוע הזה היא טובה מאוד. ניתן לראות בסין חזרה הדרגתית לשגרה, כאשר מקומות עבודה, כולל מפעלים ובתי חרושת שבים להיפתח אט אט לנוכח הירידה העקבית במספר החולים החדשים.

 

ללמוד מהעבר

 

בחינת אירועי העבר יכולה ללמד הרבה ואולי לשפוך אור על הפעולות שכדאי לבצע (או לא) כעת. כבר חווינו וצלחנו בעבר משברים כלכליים קשים, וניתן ללמוד לא מעט מההיסטוריה.

 

במשבר של שנת 2008 לדוגמה, אז נרשמו בשוק ירידות של קרוב ל-50%, ראינו שרבים שמיהרו למשוך את כספם חווה כתוצאה מכך הפסד משמעותי. לעומת זאת, רבים מאלה שהתמידו והמתינו בסבלנות קצרו את הפירות בהמשך.

 

דוגמה נוספת: ברבעון האחרון של 2018 ירד השוק בכ-15%-20%. אז נרשמו פדיונות גדולים מקרנות הנאמנות והציבור חזר להשקיע בהן רק מספר חודשים רב לאחר מכן. כלומר, רבים יצאו במהלך הירידות וחזרו כשהמחירים בשוק כבר היו גבוהים יותר. במקרה הזה, נוצר הפסד כפול – גם במועד היציאה וגם במועד הכניסה מחדש לשוק.

 

לפיכך, ככל שמדובר בכספים שמיועדים לטווח הארוך, לסברתנו, ביצוע פעולות קיצוניות הינו אקט שאינו מומלץ. יציאה מהשוק בזמן ירידות אולי מביאה לאנחת רווחה מסוימת לזמן מה, אך כשהשוק חוזר למומנטום חיובי ויש רצון לחזור ולהשקיע, התזמון עשוי להיות כבר מאוחר מדי.

 

מי שמשקיע בשוק ההון לטווח ארוך, צריך להפנים, שמעבר לכלל האצבע לפיו שוק ההון נוטה לעלות לאורך זמן, ירידות בשווקים – אפילו משמעותיות – הן טבעיות ולא בהכרח פוגעות במגמה ארוכת הטווח. לכן, לסברתנו, יציאה בבהלה וניסיון לתזמן את השוק עשויים לפגוע ביכולת להשיג את המטרות ארוכות הטווח.

 

עם הניצנים הראשונים למציאת חיסון או טיפול אחר למיגור המגיפה, ההערכות הן שנראה את הכלכלה העולמית שבה לצמוח. בינתיים, הריבית הנמוכה ומיעוט אלטרנטיבות ההשקעה ממשיכים להצביע על שוק המניות כאפיק שאליו יזרום הכסף. כמו תמיד – אנו סבורים ששמירה על תיק מגוון, פיזור רחב בארץ ובעולם, וכן אי ביצוע פעולות תחת לחץ עשויים לאפשר להקטין את התנודתיות ועשויים למנוע הפסדים שלא לצורך.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי בית ההשקעות למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת בית ההשקעות ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף  את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו.