הפנסיה שלך: 3 נקודות מרכזיות שחשוב להכיר בתקופה זו

משבר הקורונה שינה לחלוטין את אופן העבודה של כולנו כפי שהכרנו בעבר. בעוד שעובדים רבים החלו לעבוד מהבית, רבים אחרים התבקשו לצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום) עד למועד לא ידוע.

אלטשולר שחם
|
22 מרץ, 2020

תפריט משנה

בקיצור

  • 1
    יציאה של עובדים רבים לחל"ת והתנודתיות הגבוהה שמורגשת בשוקי ההון מעלה שאלות רבות באשר לחיסכון הפנסיוני
  • 2
    ריכזנו שלושה נושאים חשובים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני בהקשר של משבר הקורונה, שחשוב להכיר בתקופה זו
  • 3
    שמירה על רצף הביטוח, היכולת של קרן הפנסיה לעמוד בתשלומי הביטוח והשפעת הירידות בשווקים על הפנסיה

בזמן החל"ת, בניגוד לחופשה רגילה בתשלום, מפסיקים העובדים לקבל שכר מהמעסיק אך יחסי עובד-מעסיק נשמרים. כמו כן, עובדים לא זכאים בזמן החל"ת להפקדות פנסיוניות ולחיסכון בקרן השתלמות. יציאה של עובדים רבים לחל"ת, אי הוודאות באשר לסיום המשבר והחזרה לשגרה, וכן התנודתיות הגבוהה שמורגשת בשוקי ההון - מעלה שאלות רבות באשר לחיסכון הפנסיוני ושמירה עליו בתקופה זו.

 

ריכזנו שלושה נושאים חשובים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני בתקופת משבר הקורונה:

 

1. שמירה על רצף הביטוח בפנסיה בזמן חל"ת

קרן הפנסיה המקיפה כוללת מלבד החיסכון, גם ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) וביטוח למקרה מוות (ביטוח שארים). עלות הביטוח יורדת בכל חודש מההפקדה, על כן רצף הפקדות בקרן הפנסיה מאפשר שמירה על הרכיב הביטוח. במקרה של יציאה לחל"ת והפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה, עלולה להיווצר פגיעה ברצף הביטוח.

חשוב לדעת שבקרן הפנסיה קיים מנגנון בשם "ארכת ביטוח" אשר שומר באופן אוטומטי על רכיב הביטוח לתקופה של 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרונה, כאשר בתקופה זו עלות הביטוח מנוכה באופן אוטומטי מהיתרה שנצברה בקרן (באפשרות החוסך לשלם את עלות הביטוח באופן עצמאי בהוראת קבע מחשבון העובר ושב שלו). המשמעות היא – שגם אם לא היו הפקדות לקרן בתקופה של 5 חודשים – הכיסוי הביטוחי נשמר.

 

לעומת זאת, במקרה של הפסקת ההפקדות לתקופה של יותר מ-5 חודשים, באפשרות החוסך לפנות באופן יזום לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה ולבקש  לבצע "הסדר ביטוח" (מוכר גם בשם "הסדר ריסק זמני"), המאפשר לשמור על כיסוי הביטוח בקרן מעבר לאותם חמישה חודשים. במקרה זה יוכל החוסך לבחור לנכות את עלות הביטוח מהיתרה הצבורה בקרן או מחשבון העובר ושב שלו באמצעות הוראת קבע. יש לציין שהסדר זה ניתן לתקופה מוגבלת של עד שנתיים (ובכל מקרה לא יותר מתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה בניכוי חמישה חודשי ארכת הביטוח האוטומטית).

 

כך לדוגמה, חוסך שהפקיד לקרן הפנסיה במשך 12 חודשים, ישמור על כיסוי הביטוח לתקופה של 5 חודשים (מתבצע באופן אוטומטי) ולאחר מכן יוכל לבקש לשמור על הכיסוי לתקופה נוספת של 7 חודשים (יש להגיש בקשה לחברה המנהלת את קרן הפנסיה).

לעומת זאת, חוסך שהפקיד ברציפות לקרן הפנסיה במשך 24 חודשים ומעלה, ישמור על כיסוי הביטוח לתקופה של 24 חודשים לפי החלוקה של חמישה חודשי ארכת ביטוח אוטומטיים ולתקופה נוספת של 19 חודשים (במידה ויבקש). את הבקשה להסדר הריסק יש להגיש לקרן הפנסיה לפני תום חמשת החודשים של ארכת הביטוח האוטומטית.

 

2. היכולת של קרן הפנסיה לעמוד בתשלומי הביטוח*

משבר הקורונה מעלה שאלות רבות, בין היתר גם באשר ליכולת של קרן הפנסיה לעמוד בתשלום קצבאות לשארים וקצבאות נכות בהיקף כספי משמעותי. בקרנות הפנסיה הנבחרות קיים מבטח משנה אשר מסייע במזעור הסיכון המושתת על עמיתי הקרן. כך לדוגמה, בקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, מבטח המשנה הוא SWISS RE הנחשב לאחד מהמבטחים המובילים בעולם. מבטח המשנה נושא ב-90% מהכיסוי הביטוחי בכל תביעת נכות או שאירים אשר עומדת בתנאי תקנון הקרן וללא החרגה של תביעות הנובעות מהתפשטות מגיפה, כולל נגיף הקורונה.

המשמעות היא, שבמקרה בו יוגשו לקרן תביעות נכות ו/או שאירים בהיקף כספי משמעותי כתוצאה מנגיף הקורונה, הן יכוסו על ידי ביטוח המשנה של הקרן. מבטח המשנה יעביר לקרן 90% מהסכום הנדרש לתשלום ובכך יסייע לקרן לשמור על יציבות.

 

3. הירידות בשווקים וההשפעה על הפנסיה

במיוחד בתקופות כמו תקופה זו, חשוב לזכור - אירועים כלכליים, פוליטיים ואפילו בריאותיים הם חלק בלתי נפרד מהחיים, וגם ההשפעה שלהם על שוקי ההון ועל החיסכון הפנסיוני היא לעיתים בלתי נמנעת. אחת לתקופה אנחנו חווים אירוע כזה או אחר שמביא ללחץ ולאי ודאות בזמן הקצר, וכן לפעולות דרסטיות מצד חוסכים ומשקיעים. יחד עם זאת, כדאי לזכור שקרן הפנסיה היא חיסכון לטווח ארוך, כזה שאנו חוסכים במשך עשרות שנים והוא מיועד לשמש אותנו בפרישה. לכן, תנודתיות בטווח הקצר עשויה להיות פחות משמעותית כשמדובר בחיסכון לטווח הארוך.

 

נתוני העבר מוכיחים ששוק ההון נוטה לתקן עצמו לאורך זמן, ובאופן כללי, משקיעים שמתמידים בהשקעותיהם לטווח הארוך עשויים ליהנות בסופו של דבר מתשואות חיוביות. ניתן ללמוד מהעבר, שכן משברים הם חלק טבעי מהמחזור הכלכלי. במשבר של שנת 2008, למשל, נרשמו בשוק ירידות של קרוב ל-50%. חוסכים שמיהרו למשוך את כספם חוו הפסד משמעותי, ולעומת זאת, אלו שהתמידו והמתינו בסבלנות, קצרו את הפירות בשנה לאחר מכן כאשר השוק עלה בחדות, מחק את ההפסדים ואף יותר מזה.

 

כאן המקום להזכיר כי בקרן הפנסיה המקיפה, 30% מכספי החיסכון מושקעים באגרות חוב מיועדות אשר למעשה מבטיחות תשואה של 4.86% באופן צמוד למדד. כלומר 30% מהכספים מוגנים מפני הירידות בשווקים. עבור מקבלי הקצבאות, שיעור האג"ח המיועדות עומד על לפחות 60% ומייצר יציבות גם במקרה של ירידות חדות בשווקים.

 

לסיכום, משבר הקורונה מעלה שאלות רבות באשר להתנהלות נכונה עם החסכונות שלנו, והחסכונות הפנסיוניים בפרט. תקופה זו מייצרת אי וודאות גבוהה ולכן חשוב לבצע התאמות נדרשות כתוצאה משינויים תעסוקתיים (יציאה לחל"ת למשל) ולהיוועץ עם בעל רישיון פנסיוני. לצד זה, כדאי לזכור, שאירועים שונים הם חלק בלתי נפרד מהחיים ומהמחזור הכלכלי. כאשר המתח מעט יירגע, ההיגיון אומר שגם השווקים יירגעו. כשמדובר בחיסכון הפנסיוני, המאופיין בטווח השקעה ארוך מאוד, תנודתיות בטווח הקצר לא צפויה להשפיע בצורה מהותית על החיסכון העתידי.  

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני. מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי בית ההשקעות למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת בית ההשקעות ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח. המידע המפורט לעיל הוא חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו. *בכפוף לתנאי ההתקשרות של קרן הפנסיה עם מבטח המשנה.