נמצאים בחל"ת או שהשכר שלכם ירד במהלך משבר הקורונה? אלו התקנות החדשות שכדאי להכיר

בשורה לחוסכים ששוהים בחל"ת או שהסתיימה העסקתם בעקבות משבר הקורונה: תקנות חדשות מאריכות את מנגנון ארכת הביטוח ל-12 חודשים במקום 5 חודשים כפי שהיה עד כה. גם עובדים שחוו ירידת שכר^ יכולים לשמור על הכיסוי הביטוחי בגין משכורתם טרום ההפחתה. מדוע זה כל כך חשוב ומה צריך לעשות כדי לממש את הזכאות?

"תקנות חדשות מאריכות את מנגנון ארכת הביטוח". מטריית הגנה נגד הקורונה
אלטשולר שחם
|
12 יולי, 2020

תפריט משנה

בקיצור

  • 1
    כמעט 5 חודשים לתוך משבר הקורונה, מאות אלפי ישראלים עדיין מתקשים לשוב למעגל העבודה
  • 2
    שהייה ממושכת בחל"ת או הורדת שכר עשויות להשפיע על החיסכון הפנסיוני ובעיקר על הכיסוי הביטוחי שלו
  • 3
    תקנות חדשות מאפשרות לעובדים לשמור על הכיסוי הביטוחי שלהם בקרן הפנסיה לזמן ארוך יותר ולמנוע פגיעה אפשרית

כמעט חמישה חודשים לתוך משבר הקורונה, ומאות אלפי ישראלים עדיין מתקשים לשוב למעגל העבודה. רבים מהם שוהים בחופשה ללא תשלום שהסיום שלה לא נראה קרוב. חל"ת היא חופשה ללא תשלום בהסכמת המעסיק למשך תקופה מוגדרת ומוסכמת מראש, במהלכה נשמרים יחסי העבודה בין העובד והמעסיק. בתקופה זו העובדים מפסיק לקבל שכר מהמעסיק ובמקביל גם מופסקות ההפקדות לטובת קרן הפנסיה וההשתלמות. המשמעות היא שזמן ארוך בחל"ת משפיע בצורה דרמטית על נושא החיסכון הפנסיוני.

 

אז איך שומרים על הביטוח בקרן הפנסיה בזמן חל"ת? מה עושים במקרה של ירידת שכר? האם אפשר להשתמש בכספי החיסכון הפנסיוני? ומה לגבי הפיצויים?

 

ירידה בשכר והשפעתה על החיסכון הפנסיוני

בתקופה זו לא מעט עובדים התבשרו על קיצוץ בשכר ע"י המעסיק או חוו ירידה בהכנסות בשל צמצום היקפי העבודה. המשמעות היא הפקדות הפנסיוניות נמוכות יותר מאחר והן נגזרות מהשכר, כלומר חיסכון נמוך יותר לפנסיה. עם זאת, החיסכון הפנסיוני נצבר לאורך עשרות שנים, ולכן מספר חודשים של הפקדות נמוכות לא צפוי להשפיע באופן משמעותי על החיסכון בפרישה. ההשפעה המשמעותית יותר היא שירידה בגובה ההפקדות מקטינה את היקף הכיסוי הביטוחי. כאשר השכר יעלה בחזרה, העובדים יידרשו לתקופת אכשרה חדשה של 5 שנים בגין התוספת.

 

אז איך שומרים על הכיסוי הביטוחי ובלי תקופת אכשרה? עובדים שחוו ירידה של 20% או יותר בהכנסה, יכולים לפנות לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה, לבקש לשלם את ההפרש וכך לשמור על הכיסוי הביטוחי המלא שהיה טרום ירידת השכר. בקשה זו ניתן להגיש בתוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר, ותקופת הזכאות לרכישת ההפרש היא עד 12 חודשים או עד תקופת ההפחתה – הקצר מביניהם. חשוב לדעת שהחברה שמנהלת את קרן הפנסיה תאתר מבין עמיתיה את החוסכים שחוו ירידה בשכר בתאריכים הרלוונטיים ותשלח להם מכתב שמפרט את האפשרויות שעומדות בפניהם.

 

הפסקת הפקדות לפנסיה

לצד חיסכון לפרישה, קרן הפנסיה כוללת בנוסף גם כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) או מוות חלילה (שארים). רצף הפקדות חיוני לשמירה על הכיסוי הביטוחי מאחר ועלות הביטוח נלקחת בכל חודש מההפקדות. בעת יציאה לחל"ת או פיטורים מתרחשת הפסקה של ההפקדות, ואם מדובר בתקופה ארוכה יש חשש לפגיעה בכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה.

 

הבשורה הטובה היא שלפחות בחודשים הראשונים, הכיסוי נשמר. בקרן הפנסיה ישנו מנגנון בשם "ארכת ביטוח" ששומר אוטומטית על הרכיב הביטוחי לתקופה של 5 חודשים מההפקדה האחרונה. בתקופה זו עלות הביטוח מנוכה מהיתרה בקרן, והמשמעות בשורה התחתונה היא שגם אם לא היו הפקדות לקרן במשך 5 חודשים – הכיסוי הביטוחי נשמר.

 

בעקבות משבר הקורונה נכנסה לתוקף הוראת השעה, לפיה מחודש יוני ועד סוף שנת 2020, מנגנון ארכת הביטוח יתארך ל-12 חודשים במקום 5 חודשים כפי שהיה עד היום. כלומר, עבור חוסכים שבחודש יוני טרם חלפו מעל 5 חודשים מאז ההפקדה האחרונה שלהם לקרן הפנסיה (נמצאים בפרק הזמן המקורי של ארכת הביטוח), תקופת ארכת הביטוח תעודכן ל-12 חודשים. השינוי יחול גם על כל חוסך שההפקדות בגינו ייפסקו החל מחודש יוני ועד לסוף השנה. במקרה של הפסקת ההפקדות לתקופה ארוכה מ-12 חודשים, ניתן לבקש "הסדר ביטוח" – כדי להמשיך לשמור על הכיסוי בקרן הפנסיה.

 

שימוש בחסכונות הפנסיוניים בזמן חל"ת

עובדים בחל"ת לא יכולים למשוך את כספי הפיצויים, מאחר ויחסי עובד-מעביד ממשיכים להתקיים בתקופה זו. מנגד, עבור כספי התגמולים נקבעו כללי נזילות מיוחדים. באופן כללי כספים אלה מיועדים למשיכה בפרישה, אך יש מספר תנאים שמאפשרים משיכה מוקדמת (ניתן לפנות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני ולבדוק אילו קריטריונים מאפשרים זאת).

 

אחד הקריטריונים שיכול להיות רלוונטי לתקופה זו הוא מיעוט הכנסות. כלומר, שני בני זוג שהכנסתם יחד נמוכה משכר המינימום בחודש מסוים, יכולים לפנות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני ולבקש באותו חודש השלמה לשכר המינימום. אם בני הזוג הורים לילד/ים שגילם נמוך מ-18, ההשלמה תהיה כפולה - פעמיים שכר המינימום. המשיכה בגין מיעוט הכנסות מתבצעת דרך הקופה ואפשרית רק בקרב העומדים בקריטריונים. כדאי לזכור בהקשר הזה שמשיכת כספי פנסיה שמיועדים לטווח הארוך עלולה לפגוע בחיסכון הפנסיוני המצטבר, בכיסוי הביטוח ואף להקטין את הפנסיה החודשית. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ עם בעל רישיון פנסיוני בטרם קבלת החלטה ולבחון לעומק את האפשרויות השונות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני. ^ירידת שכר כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "הוראת השעה" או "התקנות").